Administracja i obsługa

Imię i Nazwisko Stanowisko E – mail
1. Tokarczyk Jolanta Główny księgowy j.tokarczyk@sp6kg.pl
2. Juszczak Agata Sekretarz szkoły a.juszczak@sp6kg.pl
3. Rygielski Dariusz Kierownik gospodarczy d.rygielski@sp6kg.pl
4. Wlizło Iwona Samodzielny referent i.wlizo@sp6kg.pl
5. Buszyk Andrzej Konserwator
6. Ciepłuch Jolanta Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
7. Kołtos Monika Pracownik obsługi
8. Kuster Agnieszka Pracownik obsługi
9. Maciąg Edyta Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
10. Maciejczyk Wiesława Pracownik obsługi, robotnik prac lekkich
11. Matyjasik Piotr Pracownik obsługi
12. Michalak Katarzyna Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
13. Mizerska Anna Pracownik obsługi
14. Pluta Katarzyna Pracownik obsługi
15. Pisarzewska Katarzyna Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
16. Świderek Michalina Pracownik obsługi
17. Szymański Józef Konserwator