Administracja i obsługa

Imię i Nazwisko Stanowisko E – mail
1. Tokarczyk Jolanta Główny księgowy j.tokarczyk@sp6kg.pl
2. Słomczewska Barbara Sekretarz szkoły b.slomczewska@sp6kg.pl
3. Rygielski Dariusz Kierownik gospodarczy d.rygielski@sp6kg.pl
4. Piotrowska Ewa Samodzielny referent e.piotrowska@sp6kg.pl
5. Buszyk Andrzej Konserwator
6. Ciepłuch Jolanta Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
7. Kołtos Monika Sprzątaczka
8. Kuster Agnieszka Sprzątaczka
9. Maciąg Edyta Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
10. Maciejczyk Wiesława Sprzątaczka, robotnik prac lekkich
11. Matyjasik Piotr Sprzątacz
12. Michalak Katarzyna Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
13. Mizerska Anna Sprzątaczka
14. Pełechata Irena Sprzątaczka
15. Pisarzewska Katarzyna Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
16. Suska Celina Sprzątaczka
17. Szymański Józef Konserwator