Biblioteka


Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke - składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych.

Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).

Zrób sobie przerwę od telewizora,
odejdź na dłużej od monitora,
bo w bibliotece na Ciebie czeka
książka - prawdziwy przyjaciel człowieka!


W bibliotece możesz:
 • wybierać i wypożyczać książki
 • czytać czasopisma
 • wyszukiwać informacje
 • myśleć
 • mieć spokój
 • uśmiechać się

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu mieści się na parterze budynku i składa się z dwóch pomieszczeń biblioteki w której znajdują się zbiory (około 11000 woluminów oraz płyty CD ) oraz czytelni w której do dyspozycji uczniów oraz pracowników umieszczono księgozbiór podręczny i 4 stanowiska komputerowe.


Pracownikami biblioteki są:

mgr Agnieszka Jóźwicka - nauczyciel bibliotekarz (biblioteka)


Prenumerowane czasopisma:
 • Świerszczyk
 • Kumpel
 • Nauczycielka przedszkola
 • Chip z DVD
 • Komputer świat
 • Komputer  swiat twój niezbędnik
 • Nauczanie początkowe
 • Język polski w szkole
 • Problemy opiekuńczo-wychowawcze

Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych Kto wymyślił takie święto?

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty poniedziałek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Od 4 lat to świętowanie przedłużyło się do całego miesiąca.

 
REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, wykorzystując zbiory biblioteki na miejscu lub wypożyczając je do domu.
 2. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do planu lekcyjnego uczniów.
 3. Odwiedzający bibliotekę mają możliwość korzystania z komputerów i łączy internetowych, których pracę reguluje Regulamin Pracowni Multimedialnej.
 4. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki i czasopisma – ewentualne uszkodzenia czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Górna granica czasu przetrzymywania książki to jeden miesiąc. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może wydłużyć czas wypożyczenia.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza.
 9. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodnie z ustaleniem Rady Pedagogicznej (okresowe wstrzymanie wypożyczeń, ).
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę lub dokonać wpłatę pieniędzy w wysokości 50 zł na konto szkoły.
 11. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do rozliczenia się z książek i materiałów pożyczonych z biblioteki.
Kołobrzeg 15.02.2010 rok
Nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Jóźwicka Dyrektor szkoły Andrzej Haraj
REGULAMIN CZYTELNI

Regulamin pracowni-czytelni multimedialnej


1. Ze stanowisk komputerowych w pracowni-czytelni multimedialnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie SP 6 w Kołobrzegu.

2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

4. Korzystanie ze sprzętu może się odbywać wyłącznie przed lub po godzinach lekcyjnych (obowiązuje zakaz korzystania podczas przerw lekcyjnych).

5. Istnieje możliwość rezerwacji komputera.

6. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.

7. Stanowiska komputerowe w pracowni-czytelni multimedialnej służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).

8. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie (imię, nazwisko, klasę, nazwę programu) oraz cel korzystania ze stanowiska.

9. W pracowni obowiązuje cisza !

10. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu wynoszenia do innych pomieszczeń.

11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.

12. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.

13. Użytkownik chcący korzystać z zewnętrznych nośników pamięci (dysk zewnętrzny ,PenDrive, itp.) ma obowiązek zgłoszenie tego nauczycielowi – bibliotekarzowi.

14. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.

15. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z komunikatorów internetowych .

16. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

17. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

18. Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi - bibliotekarzowi.

19. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

20. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

21. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

22. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

INFORMACJE BIBLIOTECZNE

Czytelnia czynna codziennie do 14:00

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY WYPOŻYCZEŃ
Poniedziałek 8:00 - 9:50 i 10:35 - 15:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 8:00 - 8:55 i 9:40 - 10:45 i 11:30 - 15:00
Czwartek 8:00 - 8:55 i 11:30 - 15:00
Piątek 8:00 - 9:50 i 10:35 - 14:00

Informacje

Klub Miłośników Książek


Polecane książki

Zobacz co obecnie polecamy

Biblioteka poleca

Przewodnik po dobrych książkach


Działalność biblioteki

Dzień Misia u Korczaka

Pasowanie uczniów klas I na czytelników

Działalność kulturalno - poznawcza

Biblioteka szkolna na ludowo

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek

Halloween w bibliotece

Niecodzienna lekcja

Dzień Misia 2013

Pasowanie na czytelnika 2014

Wieczór Rodzinnej Twórczości i nie tylko

Urodziny Kubusia Puchatka

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Ogólnopolskie Wybory Książek

Wyniki Ogólnopolskich Wyborów Książek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Krasnoludki są na świecie

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu "List do patrona mojej szkoły"

XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską

W drukarni

Książka jako dzieło sztuki

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek Ogólnpolski Dzień Głośnego Czytania 2017


Konkursy

Regulamin konkursu plastycznego

Wyniki konkursu plastycznego

Konkurs plastyczny "Mój ukochany miś"

Rodzinny Konkurs Literacki

Wyniki konkursu "Mój ukochany miś"

Wyniki konkursu "Julian Tuwim i jego twórczość"

II Rodzinny Konkurs Literacki

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Szkolny Konkurs Recytatorski

Ogólnopolski Konkurs Literacki

Konkurs Literacki "Jem zdrowo i kolorowo"

Rodzinny Konkurs Literacki "Historia szkoły w komiksie"

Regulamin Konkursu Plastycznego "Maskotka Szkoły Podstawowej nr 6"

Konkurs plastyczny dla klas I - VI

WYKAZ LEKTUR

LISTA LEKTUR OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018


KLASA I-III **

 1. H.CH.Andersen - Dziewczynka z zapałkami, Brzydkie kaczątko, Królowa śniegu
 2. H.Ch.Andersen - Dziecię elfów
 3. Bahdaj A.- Mały pingwin  Pik – Pok
 4. Brzechwa J. – Brzechwa dzieciom
 5. A.Cz.Centkiewiczowie -Zaczarowana zagroda
 6. A.Cz.Centkiewiczowie – Anaruk, chłopiec z Grenlandii
 7. Chotomska W. - Pięciopsiaczki
 8. Duszyńska J.- Cudaczek-Wyśmiewaczek
 9. Fredro A. - Paweł i Gaweł
 10. Grabowski J.- Puc , Bursztyn i goście
 11. Grabowski J.- Czarna owieczka
 12. Januszewska H. – Kopciuszek
 13. Jaworczakowa M. - Oto jest Kasia
 14. Kasdepke G. - Bon czy ton, savoir – vivre dla dzieci
 15. Kasdepke G.- Mitologia
 16. Kulmowa J. Wybór wierszy dla dzieci
 17. Kownacka M. – Plastusiowy pamiętnik
 18. Krüger M. – Karolcia
 19. Lindgren A. - Dzieci z Bullerbyn
 20. Lindgren A.- Ronja, córka zbójnika
 21. H.Lofting - Doktor Dolittle i jego zwierzęta
 22. Lindgren A. – Dzieci z ulicy Awanturników
 23. Michałkow  S. - Nie płacz koziołku
 24. Milne  A. – Kubuś Puchatek
 25. Olech J. - Dynastia Miziołków
 26. Papuzińska J. – Nasza mama czarodziejka
 27. Porazińska J. – Szewczyk Dratewka
 28. Pisarski R. - O psie, który jeździł koleją
 29. Ratajczak J. - Ziarenka maku
 30. Sienkiewicz H. – Bajka
 31. Twardowski J. – Patyki i patyczki
 32. Wawiłow D. – Wierszykarnia

* W klasach I - III nauczyciel wybiera lektury na podany rok z listy.

KLASA IV*

 1. Brzechwa J .- Akademia Pana Kleksa
 2. Collodi C. – Pinokio
 3. Goscinny R. Sempe J. - Mikołajek i inne chłopaki
 4. A.Oppman –Legendy warszawskie
 5. A.Lindgren - Bracia Lwie Serce

Wybór baśni

KLASA V*

 1. Burnett F.H. – Mała księżniczka
 2. Burnett F.H. - Tajemniczy ogród
 3. Molnar F. - Chłopcy z Placu Broni
 4. Oppman A. - Legendy warszawskie
 5. Prus B. - Katarynka , Z legend dawnego Egiptu
 6. Sienkiewicz H. - W pustyni i w puszczy

KLASA VI*

 1. Dąbrowska M.- Marcin Kozera
 2. Defoe D. - Robinson Crusoe
 3. Jurgielewiczowa I. - Ten obcy
 4. Niziurski E. - Sposób na Alcybiadesa
 5. Makuszyński K. - Szatan z siódmej klasy
 6. Sienkiewicz H. – Sachem
 7. Słowacki J. - Balladyna fragmenty
 8. S.Lem - Bajki robotów

KLASA VII*

 1. Słowacki J. – Balladyna
 2. Schmitt E.E. – Oskar i pani Róża
 3. Fredro A. – Zemsta
 4. Kochanowski J. – Treny
 5. Żeromski S. – Siłaczka
 6. Dickens CH.- Opowieść wigilijna
 7. Mickiewicz A.- Pan Tadeusz , Dziady cz.II
 8. Krasicki I. – Żona modna
 9. Hemingway E.- Stary człowiek i morze
 10. Sienkiewicz H.- Latarnik
 11. Sienkiewicz H. – Krzyżacy
 12. Christie A.-I nie było już nikogo

KLASA VIII*

 1. Schmitt E.E. – Oskar i pani Róża
 2. Kamiński A.-Kamienie na szaniec
 3. Mickiewicz A.-Pan Tadeusz
 4. Słowacki J.-Balladyna
 5. A. De Saint-Exupery –Mały Książę
 6. B. Żeromski-Syzyfowe prace
 7. Saint-Exupery A.- Mały książe
 8. *W klasach IV -VIII nauczyciel j.polskiego wybiera dla wybranej klasy lektury z listy.

CIEKAWE STRONY
PORTALE INTERNETOWE ZAMIESZCZAJĄCE NA SWOICH STRONACH PEŁNE TEKSTY LEKTUR ORAZ ICH OMÓWIENIA
 • „Wolne Lektury”, biblioteka internetowa z lekturami szkolnymi (wolnelektury.pl) to projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska. Działa od 2007 roku i udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i które trafiły już do domeny publicznej Najważniejszą innowacją Wolnych Lektur, odróżniającą ten projekt od innych bibliotek internetowych, jest możliwość przeszukiwania tekstów z zastosowaniem różnych kryteriów: tytuł, autor, epoka, rodzaj, gatunek literacki, motywy i tematy literackie.
 • Kulturalna Polska (klp.pl) to baza lektur szkolnych. Każda lektura jest dokładnie przygotowana - posiada swoje streszczenie (często w dwóch wariantach-rozszerzone i w pigułce), ale można również przeczytać pełen tekst lektury, plan wydarzeń oraz opracowanie. Jest także biografia autora (również często potrzebna na lekcjach języka polskiego), charakterystyki epok literackich, a także galeria malarstwa.
 • Polonista – czas na lektury (polonista.w.interia.pl) Portal internetowy zamieszczający pełne teksty lektur. Jest przewodnikiem po zdigitalizowanych tekstach literackich dostępnych w Internecie. Strona znajduje się na darmowej domenie przez co ma niestety ograniczony transfer.
BIBLIOTEKARZ POLECA
 • Biblionetka (www.biblionetka.pl) Serwis rekomendujący interesujące książki. Użytkownik ocenia przeczytane pozycje, a BiblioNETka poleca mu nową lekturę.
 • Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, ...

Strony internetowe dla najmłodszych