Warsztaty „Protest dzisiaj otwieramy, bo agresji dosyć mamy!”
1 kwietnia 2019
„Myślę pozytywnie”
2 kwietnia 2019

Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

Z myślą o przyszłości i edukacji Waszych Dzieci, które codziennie z pełną ufnością oddajecie w Nasze ręce, zdecydowaliśmy się poprzeć ogólnopolski sprzeciw nauczycieli wobec działań oświatowych realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jesteśmy przeciwni ciągłemu eksperymentowaniu na uczniach i przedmiotowemu ich traktowaniu, szczególnie gdy w wyniku ostatniej reformy dzieci stanęły w obliczu zmagań z procesem egzaminacyjnym, mimo przeładowanego i nieprzemyślanego programu nauczania, stworzonemu na prędce, bez refleksji o konsekwencjach. Nie godzimy się na to, by „po łebkach” traktować ważne tematy lekcji, tylko dlatego, że nie zdążymy w tych klasach zrealizować Podstawy Programowej.
Wymagania stawiane nauczycielom przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dają nam możliwości swobodnego i twórczego edukowania i wychowywania Waszych dzieci, realizowania działań, które wynikają z indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego z naszych podopiecznych, dla których jesteśmy przecież niemal drugim domem, bo spędzają z nami co najmniej 1/4 swojego dnia.
Dbałość o poziom oświaty i autorytet nauczyciela powinna być dla rządu priorytetem, tymczasem czujemy się od wielu lat niedoceniani, a nawet lekceważeni, a przecież gwarancja wysokiej jakości nauczania będzie procentować w tym i następnych pokoleniach. Przy czym pragniemy zapewnić, że nie walczymy z politykami, ale z systemem, który stawia nam ograniczenia lub obarcza nadmiarem dokumentacji.
Ogromnym wsparciem są dla nas pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w naszej szkole, którzy doskonale orientują się w zasadach działania placówki oświatowej i włączają się w nie swoją pracą i zaangażowaniem. Są zawsze na posterunku i stanowią nieodłączny element funkcjonowania szkoły. Na nich zawsze można liczyć – oni także wsparli nasze postulaty.
Szanowni Państwo, obserwujecie nas i naszą pracę przez cały rok szkolny i wiecie, że nigdy nie uchylamy się od naszych obowiązków, przede wszystkim dydaktycznych, ale także opiekuńczo-wychowawczych. W imię szeroko pojętego dobra dzieci dołączamy do protestu i szczerze liczymy na Waszą wyrozumiałość.
Będziemy na swoich stanowiskach pracy, ale nie poprowadzimy zajęć, bo wierzymy, że tylko w ten sposób możemy dać Ministerstwu Edukacji Narodowej do zrozumienia, że praca nauczyciela musi być zauważona i doceniona.

Pracownicy Szkoły

Komentarze są wyłączone.