Przydział sal na zebrania z rodzicami w dniu 19.09.2017r.
15 września 2017
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU
18 września 2017

Dzień Pokoju – 21.09.2017r.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju rozpoczyna Sekretarz Generalny ONZ, który uderza w Dzwon Pokoju znajdujący się przed nowojorską siedzibą ONZ. Widnieje na nim wymowny napis „Niech żyje absolutny pokój na świecie”.
Międzynarodowy Dzień Pokoju został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981r. Twórcy inicjatywy chcieli zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju.
21 września ONZ wzywa wszystkie państwa świata do 24-godzinnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy, konfliktów oraz wszelkich aktów wrogości. Zgromadzenie Ogólne zaprasza także państwa członkowskie, organy Narodów Zjednoczonych oraz regionalne i pozarządowe organizacje do podejmowania wspólnych działań na rzecz idei pacyfizmu. W wielu szkołach 21 września upamiętnia się chwilą ciszy, organizowane są też pokojowe marsze i konferencje.
Pokój to coś więcej niż odłożenie broni na bok. Pokój to budowanie globalnego społeczeństwa, w którym ludzie żyją wolni od ubóstwa i wspólnie czerpią korzyści z osiągnięć. Pokój to wspólny rozwój i wzajemne wspieranie się w jednej światowej rodzinie.

Działajmy razem, by każdy człowiek mógł żyć w godności i równości; by budować „zieloną planetę”; by zapewnić, że nikt nie zostanie pominięty.

 

Gołąbek pokoju – symbol pokoju między narodami, używany przez różne ruchy pokojowe.

 

s. Teresa Matyjaszczyk

Dodaj komentarz