Kadra i administracja

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO E-MAIL

DYREKCJA

Haraj Andrzej Dyrektor dyrektor@sp6kg.pl

ADMINISTRACJA

Stefańska Iwona Obsługa NETcom i.stefanska@sp6kg.pl
Tokarczyk Jolanta Główna księgowa j.tokarczyk@sp6kg.pl

WYCHOWAWCY

Baran Ewa Nauczyciel oddziału zerowego e.baran@sp6kg.pl
Bogdanowicz Monika Nauczyciel oddziału przedszkolnego m.bogdanowicz@sp6kg.pl
Jałoszyńska Małgorzata Nauczyciel oddziału zerowego m.jaloszynska@sp6kg.pl
Karel Magdalena Nauczyciel oddziału przedszkolnego m.karel@sp6kg.pl

NAUCZYCIELE

Aleksandrowicz Marta Rewalidacja m.aleksandrowicz@sp6kg.pl
Bryl Beata Opieka b.bryl@sp6kg.pl
Grygiel Beata Plastyka b.grygiel@sp6kg.pl
Hryniewicka Magdalena Język angielski m.hryniewicka@sp6kg.pl
Kapica Małgorzata Opieka m.kapica@sp6kg.pl
Kurz Elżbieta Rewalidacja e.kurz@sp6kg.pl
s. Matyjaszczyk Teresa Religia t.matyjaszczyk@sp6kg.pl
Michalska Katarzyna Opieka k.michalska@sp6kg.pl
Muża Wojciech Rytmika w.muza@sp6kg.pl
Romaniuk Marta Muzyka z rytmiką m.romaniuk@sp6kg.pl
Rosołowska Paulina Opieka p.rosolowska@sp6kg.pl
Sobczuk – Harasz Aleksandra Język niemiecki a.sobczuk-harasz@sp6kg.pl
Staniszewska Magdalena Opieka m.staniszewska@sp6kg.pl
Zasada Iwona Edubal i.zasada@sp6kg.pl

OBSŁUGA

Ciepłuch Jolanta Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym j.ciepluch@sp6kg.pl
Maciąg Edyta Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym e.maciag@sp6kg.pl
Pisarzewska Katarzyna Pomoc nauczyciela w oddziale zerowym k.pisarzewska@sp6kg.pl
Placak Patrycja Pomoc nauczyciela w oddziale zerowym p.placak@sp6kg.pl