Konkurs na najpiękniejszą tradycyjną SKARPETĘ BOŻONARODZENIOWĄ
10 listopada 2017
Wielki sukces drugoklasistów
12 listopada 2017

Konkurs plastyczny „Dzień Tolerancji -Ludzie choć inni są, to razem być powinni”

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI OBCHODZONY JEST DNIA 16 LISTOPADA

 Konkurs plastyczny „ Dzień Tolerancji

-Ludzie choć inni są, to razem być powinni ”

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 6
  2. Technika prac dowolna
  3. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z tematyką tolerancji oraz praw człowieka
  4. Ocenie podlegają :pomysłowość i fantazja twórcy pracy plastycznej, estetyka wykonania
  5. Prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich
  6. Przekazanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu
  7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję składająca się z przedstawicieli Grona Pedagogicznego. Uczniowie, którzy zajmą pierwsze miejsce będą mieli do wykorzystania jeden dzień bez pytania J
  8. Prace należy przekazać do nauczycieli M.Aleksandrowicz, E.Hałasa, B.Kryszczak

w terminie do 15XI2017r. do sali 216

Dodaj komentarz