Legends and Myths on board

Legends and Myths on board

nr projektu 2020-1-PL01-KA229-081636_1

Czas trwania – 24 miesiące 2020-09-01 – 2022-08-31

KOORDYNATOR PROJEKTU : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W KOŁOBRZEGU

Szkoły biorące udział w projekcie :

IC XXV Luglio – Bettolo – Włochy , Taranto

Agrupamento de Escolas de Montelongo – Portugalia , Fafe

Osnovna skola Jurja Dobrile – Chorwacja , Rovinj

Köknar eğitim kurumları fide okulları – Turcja, Stambuł

CELE PROJEKTU :

  • uświadomienie uczestnikom projektu znaczenia i wartości mitów i legend pochodzących z różnych kultur
  • rozwijanie poczucia przynależności do własnego społeczeństwa poprzez poznanie w mitach i legendach pojęć przynależności, takich jak miłość ojczyzny i narodu
  • rozwoju osobowości uczestników, budowanie pozytywnej postawy wobec życia
  • budowanie świadomości na temat przyrody i ochrony środowiska poprzez tematy z mitów i legend
  • rozwijanie kreatywnego myślenia uczestników
  • stworzenie integracji kulturowej wśród uczestników ze względu na fakt, że uczestnicy składają się z osób z różnych kultur.
  • doskonalenie umiejętności językowych uczestników

w projekt będzie zaangażowanych około 200 uczniów uczniów w wieku 11-15 lat, którzy uczą się w szkołach partnerskich projektu oraz około 200 nauczycieli i administratorów. Uczniowie, nauczyciele będą uczestniczyć w następujących mobilnościach:

C1 12-2020 – Portugalia

C2 04-2021 – Chorwacja

C3 10-2021 – Polska

C4 03-2022 – Turcja

C5 06-2022 – Włochy

Głównymi odbiorcami docelowymi projektu są wszyscy uczniowie w wieku 11-14 lat uczestniczących w projekcie szkół. Uczestnicy, którzy zostaną wybrani spośród tych uczniów, będą bezpośrednio uczestniczyć w mobilnościach w krajach projektu. Podczas gdy uczniowie będą realizować mobilność, będą im towarzyszyć nauczyciele W szkołach odbędą się seminaria i konferencje w celu rozpowszechnienia wyników projektu. Przygotowane zostaną tablice projektowe. Działania projektowe będą realizowane lokalnie w całej szkole. Pod tym względem legendy i mity zostaną wykorzystane w edukacji wszystkich uczniów. W ten sposób wszyscy uczniowie w szkołach partnerskich będą częścią wyników projektu.