Miniaturowy Kołobrzeg
19 marca 2019
Ciao Polish friends, cześć Italian friends!
19 marca 2019

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Siedem Ósmych”

Pięcioro najlepszych siódmoklasistów z naszej szkoły brało udział w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Siedem Ósmych”, organizowanym przez SP nr 5 w Kołobrzegu. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami, wykraczającymi poza zakres nauczania w klasie siódmej. Rywalizacja była bardzo wyrównana, zaistniała nawet potrzeba dogrywki gdyż trzech uczestników otrzymało taką samą liczbę punktów. W wyniku dogrywki uczeń klasy 7c –  Bartosz Obłoj, uzyskał zaszczytne czwarte miejsce. Pozostali uczniowie również uzyskali bardzo wysokie punktacje.

Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

Monika Muszyńska

Komentarze są wyłączone.