Kolejny sukces Kaliny!
26 maja 2019
WARSZAWA – STOLICA POLSKI ??
28 maja 2019

OJ, DEŻO

Deżo, bracie, nasz kolego!
Jak mogłeś dopuścić do tego?

Że odszedłeś, że zdradziłeś?
Że na rzecz wrogów nas odpuściłeś?

Ale my się tak łatwo nie damy!
W sądzie się, młody Gerebie, spotkamy …

Chłopcy z Placu Broni?
Jednak szczerości, lojalności warci są oni!

Pełen zakres usług prawniczych oferuje Va!
Z jakim werdyktem Deżo Gereb opuścić gmach sądu ma?

Urszula Sobczak

Komentarze są wyłączone.