1 czerwca 2018

DZIEŃ RODZINY W KLASIE I B

W środę popołudniu, pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny uzupełniony akcentami tanecznymi, który był  kierowany do Rodziców. Wraz z recytacją wierszy wypowiedziane zostały najpiękniejsze  słowa  podziękowania, jakie może  […]
31 maja 2018

Wycieczka klas 5B i 5C

Piąte klasy na wycieczkę się wybrały, Gniew i Malbork odwiedzały. Nauka z historii nie poszła w las, popisaliśmy się wiedzą nie raz. Duchy nam się ukazały, […]
31 maja 2018

Międzynarodowe projekty

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do realizacji 2 interesujących międzynarodowych projektów, których celem są kompetencje międzykulturowe oraz podniesienie i rozwój umiejętności mówienia, pisania, czytania i słuchania […]
30 maja 2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów

Warszawa, 18 maja 2018 r. Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum, wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z […]