18 października 2018

Poznajemy zawody prawnicze

Prawnik to zawód, który kojarzy się z prestiżem, uznaniem społecznym i wspaniałą karierą. Adwokat poważna postać w dość zabawnym stroju – todze stoi w sali sadowej […]
18 października 2018

Doświadczenia uczniowskie

W klasie 7c na lekcji chemii uczennice Julia i Wiktoria przeprowadzając doświadczenie SPORZĄDZANIE MIESZANIN bardzo sumiennie podeszły do wykonywanego zadania.:) Prezentując mieszanie różnych substancji pomogły swoim […]
17 października 2018

Native speaker w 7c

We wtorek w 7c odbyła się inna lekcja języka angielskiego niż dotychczas ? Gościliśmy specjalnego gościa z NEW YORK city – Amerykankę Liza Cohen. Uczniowie mogli […]
15 października 2018

Dzień Edukacji Narodowej

Dzisiaj w Regionalnym Centrum Kultury z okazji Dnia Edukacji Narodowej, miała miejsce sympatyczna uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych i nagród Prezydenta Miasta szczególnie wyróżniającym się nauczycielom kołobrzeskich […]
15 października 2018

„Żywa lekcja przyrody”

Uczniowie klasy IIIa i IIIb brali udział w zajęciach, które organizowane są przy kompleksie leśnych szkółek we Włościborzu. Przechadzając się pieszo po lesie słuchali bardzo ciekawych […]
14 października 2018

Euroweek – dzień trzeci

Dzień trzeci „EuroWeek” rozpoczął się wspólnym odtańczeniem „Belgijki”. Następnie pracowaliśmy w grupach gromadząc materiał i tworząc graficzną prezentację wylosowanych wcześniej krajów, m. in. Etiopii, Malezji, Libii, […]