16 czerwca 2011

PRZEDSZKOLE

WITAJ PRZEDSZKOLE! WITAJCIE PRZEDSZKOLAKI! Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to […]
16 czerwca 2011

BIBLIOTEKA

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke – składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja […]
16 czerwca 2011

NASI SPONSORZY

2011/2012 BIBLIOTEKARZ ORAZ UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KOŁOBRZEGU SERDECZNIE DZIĘKUJĄ PANU JACKOWI KUŚ, KTÓRY W UBIEGŁYM ROKU JAKO JEDYNY OKAZAŁ SZCZODROŚĆ I OFIAROWAŁ DATKI […]
16 czerwca 2011

CIEKAWE STRONY

PORTALE INTERNETOWE ZAMIESZCZAJĄCE NA SWOICH STRONACH PEŁNE TEKSTY LEKTUR ORAZ ICH OMÓWIENIA „Wolne Lektury”, biblioteka internetowa z lekturami szkolnymi (wolnelektury.pl) to projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna […]