15 czerwca 2011

PUBLIKACJE

SCENARIUSZE PUBLIKOWANE Powtórzenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych – skok w dal. Dzień Matki. Znaczenie wycieczki w nauczaniu zintegrowanym. Wigilia w klasie. Jak rozmawiam z rodzicami ucznia […]
15 czerwca 2011

OBWÓD SZKOŁY

Obwód Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Korczaka w Kołobrzegu , ul. Poznańska 9 obejmuje: I. ulice Miasta Kołobrzeg: 1 6 Dywizji Piechoty 50 Noskowskiego Zygmunta […]
15 czerwca 2011

ROZBUDOWA SZKOŁY

Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu W związku z dużą popularnością placówki, którą kieruję, oraz stałym wzrostem liczby uczniów do niej uczęszczających proponuję przyjąć […]
15 czerwca 2011

STATUT SZKOŁY I PROGRAMY SZKOLNE

Nowy Statut Szkoły Kryteria ocen z zachowania Program Wychowawczo-Profilaktyczny Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin Rady Rodziców Regulamin Biblioteki Szkolnej Regulamin Świetlicy Szkolnej Regulamin Nauczyciela […]