16 czerwca 2011

ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6  w Kołobrzegu Grupa 3 – 4 – latków „Pszczółki” 06.30-08.00 schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy […]
16 czerwca 2011

REGULAMIN

Regulamin Punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu § 1 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu. […]
16 czerwca 2011

PRZEDSZKOLE

WITAJ PRZEDSZKOLE! WITAJCIE PRZEDSZKOLAKI! Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to […]
16 czerwca 2011

BIBLIOTEKA

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke – składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja […]