21 czerwca 2011

WSPÓŁPRACA NIEMCY

Kontakt z placówką niemiecką w Berlinie rozpoczął się w październiku 2000 roku, za sprawą ówczesnego nauczyciela języka niemieckiego Macieja Matuszewskiego. Nawiązał on wówczas kontakt z Klausem […]
21 czerwca 2011

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Wizyta przedstawicieli szkół partnerskich w Polsce w dniach 14.03 – 18.03.2010r. Właśnie odbyło się już siódme spotkanie w ramach naszego projektu. Przedstawiciele wszystkich siedmiu szkół (Anglia, […]
21 czerwca 2011

KOMUNIKATY SZKOLNE

Organizacja pracy świetlicy w roku szkolnym 2016/2017 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej Regulamin świetlicy szkolnej Podanie o przyjęcie do szkoły Wniosek – zgłoszenie do klasy […]
21 czerwca 2011

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Wychowanie do życia w rodzinie – uczestniczą klasy VI zajęcia dodatkowe – wymagana jest pisemna zgoda rodziców prowadząca: O. Książek Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne poniedziałek – […]