Na EDUBALU praca wre!!!
26 listopada 2017
Happening – Prawa Dziecka
26 listopada 2017

Projekt e-Twinning „Happy New Year Card” w klasach 4f i 6a

Klasy 4f i 6a przystąpiły do realizacji międzynarodowego projektu e-Twinning „Happy New Year Card” i będą realizowały zadania projektowe współpracując ze szkołami z  następujących państw: Turcja, Chorwacja, Hiszpania i Rumunia. Projekt prowadzony będzie w języku angielskim, co pomoże w podniesieniu kompetencji językowych. Realizacja zadań projektowych zakłada także wspieranie aktywności plastycznej uczniów.
A.Socha, M. Stańczak, K. Kulińska

Dodaj komentarz