WIRTUALNE PODRÓŻE
25 marca 2020
Bajka na weekend
26 marca 2020

Rekrutacja do przedszkola – publikacja wyników

Szanowni Rodzice

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 26.03.2020 r. o godz. 12.00.

Przypominamy więc rodzicom o konieczności potwierdzania woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 26.03.2020 r. od godz. 12.00 do 31.03.2020 r. do godz. 15.00.


W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wskazane jest, tam gdzie jest to możliwe wykorzystanie przesyłania dokumentacji na skrzynkę mailową, w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów jednym z powyższych kanałów komunikacyjnych, proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 94-35-231-21.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

Komentarze są wyłączone.