FESTIWAL ZROWIA I BEZPIECZEŃSTWA W SP6!
19 czerwca 2015
LEKCJA HISTORII…
24 czerwca 2015

SZANOWNI RODZICE!

W związku z Rozporządzenia MEN w sprawie nowych wzorów legitymacji szkolnych, informujemy:

Legitymacje szkolne wydawane są na drukach według dotychczasowego wzoru zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole – z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tej legitymacji nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego …”, wpisuje się odręcznie numer PESEL. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL i bez okrągłej pieczątki szkoły traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.
Dodaj komentarz