Szkolny zestaw programów i podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA KLAS I – VI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Przepisy o dotacji na podręczniki na rok szkolny 2014/2015

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie dotyczące korzystania bezpłatnych podręczników


Przedszkole

Podręczniki – (opłatę ponosi rodzic, dystrybucja nauczyciel)
Język niemiecki – bez podręcznika program autorski

Wyprawka przedszkolaka na rok szkolny 2016/2017

0a, 0b

„Mały elementarz” – wyd.MAC (pakiet kupuje nauczyciel)

Dodatkowo kupuje rodzic:

Język angielski (0a, 0b) – „Ricky the Robot 1” (podręcznik, CD, DVD)
Język niemiecki (0a, 0b) – bez podręcznika  (program autorski)

klasa I

PODRĘCZNIKI – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzone będą w szkole

Dodatkowo kupuje rodzic:

„Chcemy dobrze czytać i pisać” cz.1  B.Bieleń, G.Trzeciak wyd. Juka  ( Gra w kolory)
„Zadania do rozwiązania”
kl.1  A.Pustułka, wyd. Juka
„Matematyka”-
zbiór zadań kl.1  M.Wiązowska wyd. Juka (Gra w kolory)
„Wyprawka”
kl.1 wyd. Juka (Gra w kolory)
Religia –
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” wyd. WAM (podręcznik + ćwiczenia)

klasa II

PODRĘCZNIKI – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzone będą w szkole
Religia – „Kochamy Pana Jezusa” wyd. WAM – nowa podstawa programowa (podręcznik + ćwiczenia) – kupuje rodzic

klasa III

PODRĘCZNIKI – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzone będą w szkole
Religia – „Jezusowa wspólnota serc” wyd. WAM – podręcznik + ćwiczenia – kupuje rodzic

klasa IV

PODRĘCZNIKI – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzone będą w szkole

Dodatkowo kupuje rodzic:

Język niemiecki:
• (IVa, IVd, IVe) – „Und so weiter 4” + ćwiczenia, wyd. PWN, M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zastąpiło
• (IVb) – „Punkt” – podręcznik z ćwiczeniami w jednym
Język angielski:
• (IVc) – „Today 1” wyd. Pearson (książka + ćwiczenia)
Religia –
„Zaproszeni przez Boga” Drogi Przymierza kl.IV wyd. WAM (nowe) – podręcznik

klasa V

PODRĘCZNIKI – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzone będą w szkole

Dodatkowo kupuje rodzic:

Język niemiecki:
• (Va, Vb, Vd) – „Und so weiter 5” wyd. PWN, M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zastąpiło
(IVb) – „Punkt” – podręcznik z ćwiczeniami w jednym
Język angielski:
• (Vc) – „Today 2” wyd. Pearson (książka + ćwiczenia)
Religia –
„Obdarowani przez Boga” Drogi Przymierza) kl.V wyd. WAM (podręcznik + ćwiczenia)

klasa VI

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia kupuje rodzic:

Przyroda – „Tajemnice przyrody” + zeszyt ćwiczeń cz 1 i 2, aut. J.Stawacz, F.Szlajfer, H.Kowalczyk, wyd. Nowa Era
Historia – ”Wczoraj i dziś” kl. VI, aut. G.Wojciechowski
Matematyka:
• Podręcznik – „Matematyka 6.” (nowa wersja ze ślimakiem)  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki wyd. GWO
• Ćwiczenia – ( 3 części) Liczby i wyrażenia algebraiczne  cz.1 i 2, Geometria  wyd. GWO
Język niemiecki:
• (VIa)  „Punkt 6” wyd. WSiP
• (VIb, VIc, VId) “Und so weiter 6” wyd. WSiP
Język angielski:
• (VIa) „Today 2” – kontynuacja, po zakończeniu „Today 3” (podręcznik + ćwiczenia)
Język polski:
a) „Słowa na start. Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami , część I i II  A.Wojciechowska wyd..Nowa Era
b) „Słowa na start, Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego” M.Derlukiewicz  wyd.Nowa Era
Religia – „Przemienieni przez Boga” Drogi przymierza. wyd. WAM – podręcznik nowe wydanie
Technika – Technika „Jak to działa” L.Łabecki, M.Łabecka – podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej wyd. Nowa Era – kontynuacja podręcznik
Plastyka – „Lubię tworzyć – podręcznik + zeszyt ćwiczeń kl. VI W.Sygut, M.Kwiecień
Muzyka – bez książek
Zajęcia komputerowe – „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej kl. IV – VI” (do nowej podstawy programowej) – podręcznik, aut. Grażyna Koba, wyd. MiGra