Władze szkoły

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6
mgr ANDRZEJ   HARAJ

INFORMACJE OSOBISTE


Adres e-mail:
dyrektor@sp6kg.pl
Wykształcenie: wyższe, mgr inż.


DOŚWIADCZENIA- OSIĄGNIĘCIA – DĄŻENIA

 • Menadżer oświaty, od 24 lat dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu – Radzikowie
 • Współtwórca kołobrzeskiego Konwentu Dyrektorów Szkół.
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
 • Inicjator i współzałożyciel Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, autor koncepcji rozwoju tej szkoły i budowy hali sportowej wraz z kompleksem boisk w Radzikowie.
 • Skutecznie wdrożył w życie swoje koncepcje, podniósł poziom nauczania, zintegrował społeczność szkolną,  zmodernizował i rozbudował Szkołę popularyzując ją zarówno w środowisku lokalnym, jak i w całym mieście.
 • Jest inicjatorem powstania i jednym z założycieli Radzikowskiego Stowarzyszenia Oświatowego, którego jednym ze sztandarowych i skutecznie zrealizowanych zadań było utworzenie w Radzikowie społecznego gimnazjum.
 • Doprowadził również do powstania w strukturach Szkoły Podstawowej nr 6 punktu przedszkolnego dla 3-4 latków, którego brak był bardzo odczuwalny na tak dużym osiedlu.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia Podyplomowe – Obrót Nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe – Informatyka
 • Studia Podyplomowe – Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Studia Podyplomowe – Nadzór pedagogiczny i ewaluacja
 • Studia Uzupełniające Magisterskie – Pedagogika
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Zootechniki – Zootechnika
 • Certyfikat Polskiej Akademii Nauk – Zarządzanie Funduszami Europejskimi

JĘZYKI

 • niemiecki
 • angielski

ZAINTERESOWANIA

 • zagadnienia społeczno-polityczne
 • informatyka, literatura, film, muzyka
 • turystyka – przewodnik i pilot turystyczny

 

 

NAZWISKO I IMIĘ E- MAIL
1. MAĆKULA KRZYSZTOF – PRZEWODNICZĄCY krzysztofmackula@wp.pl
2. ROGUSKA-BARTNIK MARTA – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO martabartnik@icloud.com
3. HYBEL-MANTUREWICZ DOROTA – CZŁONEK d.hybel-manturewicz@sp6kg.pl
4. WENTA ALICJA – CZŁONEK alicjawen30@wp.pl
5. WESOŁEK BEATA – CZŁONEK

kinia3@interia.eu

6. ADAMIAK RENATA – SEKRETARZ r.adamiak@sp6kg.pl
7 BUJAK ANNA – CZŁONEK a.bujak@sp6kg.pl
8. PARUS ŻANETA – CZŁONEK z.parus@sp6kg.pl

ODDZIAŁ IMIĘ I NAZWISKO RODZICA
Pszczółki ANNA GROMSKA
0A KATARZYNA PAWLAK
0B MAGDALENA KOSSIŃSKA
0C MONIKA KASPRZYK
1A EWA WIĘCKOWSKA
1B JULITA JASZEWSKA
1C PAULINA NYC
1D JOANNA ADAMCZYK
2A MONIKA KOZUB
2B JULITA JASZEWSKA
2C MONIKA TROJANOWSKA
2D JACEK UNIEWSKI
3A ANNA KANAS
3B MONIKA KWIATKOWSKA
3C KRZYSZTOF MAĆKULA
4A PAULINA DUDAŁA
4B KRZYSZTOF BEDNARKIEWICZ
4C MAŁGORZATA PASZKOWSKA
4D JUSTYNA WYSOCKA – KASPRZAK
4E JOANNA STYCZYŃSKA
4F MARTA ROGUSKA – BARTNIK
5A KATARZYNA MACIEJCZYK
5B NINA ALBIŃSKA
5C SONIA BUCHTA
5D MARTA POLITOWSKA
5E PATRYCJA LEKSIŃSKA – TENDERENDA
5F MARLENA PIOTROWSKA
6A ALICJA WENTA
6B ANETA KAMIŃSKA
6C MARLENA MATUSIAK
6D MARTA ROGUSKA – BARTNIK
7A ANNA WACKO
7B ŻANETA TOMCZAK – PIEKIEŁKO
7C TOMASZ OBŁOJ
7D MAGDALENA KOWALSKA
8A SŁAWOMIR POLAK
8B ALEKSANDRA ZADKA
8C LIDIA MARKOWSKA

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka

w Kołobrzegu

na rok 2018/2019

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Lukrecja Mikszta

Natalia Polak

Maja Drążek

Gabriela Wesołek

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny
 • i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Organizacja kampanii wyborczej do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe IV – VIII, wychowawcy, opiekunowie SU.
 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego.
 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Słodka środa – ostatnia środa każdego miesiąca.
 • Dzień stroju.
 • Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
 • Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. „Szczęśliwa liczba”.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki nakrętek.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU.

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły; skecze.
 • Aktualizacja gazetki.
 • 01 października – Międzynarodowy Dzień Muzyki – kiermasz (babeczki z nutkami)
 • Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – konkurs na zbiórkę karmy w ramach akcji „Październik miesiącem dla zwierząt”.
 • Babeczkowy zawrót głowy – kiermasz.
 • Słodka środa – ostatnia środa każdego miesiąca.
 • 07 października Światowy Dzień Uśmiechu

Listopad

 • Akcja „Śniadanie daje moc”.
 • Andrzejki – dyskoteka.
 • Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .
 • Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.
 • Dzień Misia i postaci z bajek.
 • Filmowa noc w szkole.
 • Słodka środa – ostatnia środa każdego miesiąca.

 Grudzień

 • Szkolne Mikołajki – poczta św. Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanki kartkami
 • i słodkimi upominkami.
 • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.
 • Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Słodka środa – ostatnia środa miesiąca.

Styczeń

 • Międzynarodowy Dzień Krawata i Muszki – każdy, kto ubierze krawat lub muszkę w tym dniu, nie będzie pytany.
 • Słodka środa – ostatnia środa miesiąca

Luty

 •  Bal karnawałowy.
 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono – loteria fantowa lub kiermasz.
 • Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).
 • Słodka środa – ostatnia środa miesiąca.
 • Kiermasz na tłusty czwartek.

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet lub upominek dla wszystkich pań i dziewczyn w naszej szkole.
 • Zainicjowanie akcji pn. „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.
 • Konkurs na wielkanocną palmę.
 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
 • Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego.
 • Słodka środa – ostatnia środa miesiąca.

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • 02 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu – „Cała szkoła na niebiesko”, ubieramy się na niebiesko i dwie różne skarpetki.
 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.
 • Słodka środa – ostatnia środa miesiąca.

Maj

 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.
 • Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się w kolory tęczy.
 • Słodka środa – ostatnia środa miesiąca.

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka.
 • Pożegnanie klasy VIII.
 • Dzień Rodziny.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
 • 2018/2019.
 •  Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
 • szkolnym 2018/2019.
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 

 

Cały rok:

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja nakrętki.
 • Akcja „ Pomóż i Ty.”
 • Zbiórka karmy dla zwierząt.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Wspólnie z rodzicami i nauczycielami wypracowanie szkolnego systemu kar i nagród dla uczniów za zachowanie.