Władze szkoły

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6
mgr ANDRZEJ   HARAJ

INFORMACJE OSOBISTE

Adres e-mail: dyrektor@sp6kg.pl
Wykształcenie: wyższe, mgr inż.


DOŚWIADCZENIA- OSIĄGNIĘCIA – DĄŻENIA

 • Menadżer oświaty, od 21 lat dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu – Radzikowie
 • Współtwórca kołobrzeskiego Konwentu Dyrektorów Szkół.
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
 • Inicjator i współzałożyciel Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, autor koncepcji rozwoju tej szkoły i budowy hali sportowej wraz z kompleksem boisk w Radzikowie.
 • Skutecznie wdrożył w życie swoje koncepcje, podniósł poziom nauczania, zintegrował społeczność szkolną,  zmodernizował i rozbudował Szkołę popularyzując ją zarówno w środowisku lokalnym, jak i w całym mieście.
 • Jest inicjatorem powstania i jednym z założycieli Radzikowskiego Stowarzyszenia Oświatowego, którego jednym ze sztandarowych i skutecznie zrealizowanych zadań było utworzenie w Radzikowie społecznego gimnazjum.
 • Doprowadził również do powstania w strukturach Szkoły Podstawowej nr 6 punktu przedszkolnego dla 3-4 latków, którego brak był bardzo odczuwalny na tak dużym osiedlu.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia Podyplomowe – Obrót Nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe – Informatyka
 • Studia Podyplomowe – Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Studia Podyplomowe – Nadzór pedagogiczny i ewaluacja
 • Studia Uzupełniające Magisterskie – Pedagogika
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Zootechniki – Zootechnika
 • Certyfikat Polskiej Akademii Nauk – Zarządzanie Funduszami Europejskimi

JĘZYKI

 • niemiecki
 • angielski

ZAINTERESOWANIA

 • zagadnienia społeczno-polityczne
 • informatyka, literatura, film, muzyka
 • turystyka – przewodnik i pilot turystyczny

OSIĄGNIĘCIA

 

NAZWISKO I IMIĘ E- MAIL
1. MAĆKULA KRZYSZTOF – PRZEWODNICZĄCY krzysztofmackula@wp.pl
2. ROGUSKA-BARTNIK MARTA – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO martabartnik@icloud.com
3. HYBEL-MANTUREWICZ DOROTA – SEKRETARZ d.hybel-manturewicz@sp6kg.pl
4. WENTA ALICJA – CZŁONEK alicjawen30@wp.pl
5. WESOŁEK BEATA – CZŁONEK

kinia3@interia.eu

6. ZIELIŃSKA RENATA – CZŁONEK

dci@onet.pl

7.  ADAMIAK RENATA – CZŁONEK

r.adamiak@sp6kg.pl

8. BUJAK ANNA – CZŁONEK a.bujak@sp6kg.pl
9. PARUS ŻANETA – CZŁONEK z.parus@sp6kg.pl

KLASA NAZWISKO I IMIĘ

1.

Przedszkole WIDOMSKA MARTA

2.

0 A

GRUSZCZYŃSKA ANNA

3.

0 B

ABIGAIL KĘDZIOR

4.

I A

PATRO JUSTYNA

5.

I B

SMAGIEŁ MAGDALENA

6.

I C

MAĆKULA KRZYSZTOF

7.

II A

DUDAŁA PAULINA

8.

II B

MĄDRZYK SZYMON

9.

II C

ZIELIŃSKA RENATA

10.

II D

RUTA IWONA

11.

II E

STYCZYŃSKA JOANNA

12.

II F

ROGUSKA-BARTNIK MARTA

13.

III A

MACIEJCZYK KATARZYNA

14.

III B

EMILIA GANSKE

15.

III C

BUCHTA SONIA
16.

III D

POLITOWSKA MARTA

17.

III E

WOŹNIAK ZBIGNIEW

18.

III F

WIELOGÓRSKA AGATA

19.

IV A

WENTA ALICJA

20.

IV B

KAMIŃSKA ANETA
21.

IV C

BAJGERT ELIZA
22.

IV D

ROGUSKA-BARTNIK MARTA
23.

IV E

DRĄŻEK AGNIESZKA

24.

V A

WACKO ANNA
25.

V B

TOMCZAK-PIEKIEŁKO ŻANETA
26.

V C

OBŁOJ TOMASZ
27.

V D

KOWALSKA JOLANTA
28.

VI A

SEMPRUCH RAFAŁ
29.

VI B

WESOŁEK BEATA
30.

VI C

ŚWIDEREK GRZEGORZ
31.

VI D

MĄDRZYK SZYMON

Największą i najważniejszą organizacją dla dzieci i młodzieży w naszej szkole jest samorząd uczniowski. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV – VI. Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.


Opiekunowie samorządu:

Samorząd klas I – III

 • Anna Gawrońska
 • Małgorzata Kapica
 • Elżbieta Kurz
 • s. Teresa Matyjaszczyk
 • Katarzyna Michalska
 • Magdalena Staniszewska

Samorząd klas IV – VI

 • Monika Muszyńska – przewodnicząca
 • Paulina Szczerba
 • Aneta Narbuntowicz
 • Marta Romaniuk

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • Piotr Tamulewicz kl. VIc – przewodniczący
 • Dawid Bińkowski kl. VIC – z-ca przewodniczącego
 • Natalia Hoc kl.VIA – sekcja organizacyjna
 • Lukrecja Mikszta kl. VIA – sekcja organizacyjna
 • Kinga Wesołek kl. VIB –  sekcja organizacyjna

Samorząd:

 • wychowuje
 • skłania do rywalizacji
 • uspołecznia
 • uczy samorządności
 • organizuje rozrywkę
 • działa na rzecz środowiska szkolnego
 • aktywnie wspiera środowisko szkolne

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZK. 2016/2017

Założenia na rok szkolny 2016/2017:

 • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

I SEMESTR

WRZESIEŃ

1. Zebranie organizacyjne – ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminu ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
2.
Przeprowadzenie wyborów do SU.
3.
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
4.
Jesienny kiermasz babeczkowy.

PAŹDZIERNIK

1. Przygotowanie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Pomoc w organizacji 70-lecia szkoły.
3.
Pomoc w organizacji festynu szkolnego.
4.
Konkurs „Najkulturalniejsza klasa”.

LISTOPAD

1. Andrzejki – dyskoteka dla klas IV – VI połączona z wróżbami i konkursami andrzejkowymi.
2. Udział  w akcji „Góra Grosza”.

GRUDZIEŃ

1. Szkolne Mikołajki.
2. Kiermasz świąteczny.
3. Dekoracja świąteczna szkoły.
4. Konkurs na najpiękniejszą dekorację klasową.

II SEMESTR

STYCZEŃ

1. Zabawa choinkowa.
2. Udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
3. Udział w akcji „Bezpieczne ferie zimowe”.

LUTY

1. Ocena pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr – złożenie sprawozdania.
2. Dyskoteka Walentynkowa.
3. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Kołobrzegu.

MARZEC

1. Pierwszy Dzień Wiosny – organizacja dnia.
2.
Przygotowanie uroczystego apelu z okazji Dnia Kobiet.
3.
Kolorowy Dzień  – konkurs na najbardziej kolorowo ubraną społeczność klasową.

KWIECIEŃ

1. Kiermasz wielkanocny.
2. Organizacja Obchodów Dnia Ziemi – konkursy o tematyce ekologicznej.

MAJ

1. Udział w Uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Dzień Szalonych Fryzur.
3. Organizacja Dnia Patrona Szkoły.

CZERWIEC

1. Dzień Dziecka – dzień sportowy.
2. Dyskoteka.
3. Ocena pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr – złożenie sprawozdania.


Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • współudział w uroczystościach szkolnych,
 • opieka nad Pocztem Sztandarowym w SP6.