Władze szkoły

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6
mgr ANDRZEJ   HARAJ

INFORMACJE OSOBISTE


Adres e-mail:
dyrektor@sp6kg.pl
Wykształcenie: wyższe, mgr inż.


DOŚWIADCZENIA- OSIĄGNIĘCIA – DĄŻENIA

 • Menadżer oświaty, od 24 lat dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu – Radzikowie
 • Współtwórca kołobrzeskiego Konwentu Dyrektorów Szkół.
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
 • Inicjator i współzałożyciel Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, autor koncepcji rozwoju tej szkoły i budowy hali sportowej wraz z kompleksem boisk w Radzikowie.
 • Skutecznie wdrożył w życie swoje koncepcje, podniósł poziom nauczania, zintegrował społeczność szkolną,  zmodernizował i rozbudował Szkołę popularyzując ją zarówno w środowisku lokalnym, jak i w całym mieście.
 • Jest inicjatorem powstania i jednym z założycieli Radzikowskiego Stowarzyszenia Oświatowego, którego jednym ze sztandarowych i skutecznie zrealizowanych zadań było utworzenie w Radzikowie społecznego gimnazjum.
 • Doprowadził również do powstania w strukturach Szkoły Podstawowej nr 6 punktu przedszkolnego dla 3-4 latków, którego brak był bardzo odczuwalny na tak dużym osiedlu.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia Podyplomowe – Obrót Nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe – Informatyka
 • Studia Podyplomowe – Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Studia Podyplomowe – Nadzór pedagogiczny i ewaluacja
 • Studia Uzupełniające Magisterskie – Pedagogika
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Zootechniki – Zootechnika
 • Certyfikat Polskiej Akademii Nauk – Zarządzanie Funduszami Europejskimi

JĘZYKI

 • niemiecki
 • angielski

ZAINTERESOWANIA

 • zagadnienia społeczno-polityczne
 • informatyka, literatura, film, muzyka
 • turystyka – przewodnik i pilot turystyczny

 

 

NAZWISKO I IMIĘ E- MAIL
1. MAĆKULA KRZYSZTOF – PRZEWODNICZĄCY krzysztofmackula@wp.pl
2. ROGUSKA-BARTNIK MARTA – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO martabartnik@icloud.com
3. HYBEL-MANTUREWICZ DOROTA – CZŁONEK d.hybel-manturewicz@sp6kg.pl
4. WENTA ALICJA – CZŁONEK alicjawen30@wp.pl
5. WESOŁEK BEATA – CZŁONEK

kinia3@interia.eu

6. ADAMIAK RENATA – SEKRETARZ r.adamiak@sp6kg.pl
7 BUJAK ANNA – CZŁONEK a.bujak@sp6kg.pl
8. PARUS ŻANETA – CZŁONEK z.parus@sp6kg.pl

ODDZIAŁ IMIĘ I NAZWISKO RODZICA
Pszczółki ANNA GROMSKA
0A KATARZYNA PAWLAK
0B MAGDALENA KOSSIŃSKA
0C MONIKA KASPRZYK
1A EWA WIĘCKOWSKA
1B JULITA JASZEWSKA
1C PAULINA NYC
1D JOANNA ADAMCZYK
2A MONIKA KOZUB
2B JULITA JASZEWSKA
2C MONIKA TROJANOWSKA
2D JACEK UNIEWSKI
3A ANNA KANAS
3B MONIKA KWIATKOWSKA
3C KRZYSZTOF MAĆKULA
4A PAULINA DUDAŁA
4B KRZYSZTOF BEDNARKIEWICZ
4C MAŁGORZATA PASZKOWSKA
4D JUSTYNA WYSOCKA – KASPRZAK
4E JOANNA STYCZYŃSKA
4F MARTA ROGUSKA – BARTNIK
5A KATARZYNA MACIEJCZYK
5B NINA ALBIŃSKA
5C SONIA BUCHTA
5D MARTA POLITOWSKA
5E PATRYCJA LEKSIŃSKA – TENDERENDA
5F MARLENA PIOTROWSKA
6A ALICJA WENTA
6B ANETA KAMIŃSKA
6C MARLENA MATUSIAK
6D MARTA ROGUSKA – BARTNIK
7A ANNA WACKO
7B ŻANETA TOMCZAK – PIEKIEŁKO
7C TOMASZ OBŁOJ
7D MAGDALENA KOWALSKA
8A SŁAWOMIR POLAK
8B ALEKSANDRA ZADKA
8C LIDIA MARKOWSKA

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka

w Kołobrzegu

na rok szkolny 2019/2020

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny
 • i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Cele SU:
– zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej
– wyzwalanie pomysłowości uczniów
– kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków podnoszenia odpowiedzialności za ich realizację
– wyrabianie umiejętności planowania zadań
– wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej
– rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
– dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie jej tradycji
Samorządność w szkole:
1. Wybór Samorządu Uczniowskiego.
2. Parlament szkoły (gospodarze klas)
– dwa razy w roku – na początku I i II półrocza spotkania określające cele i zadania na
I i II semestr.
Parlament Szkoły działa w kontakcie z Dyrekcją Szkoły i Samorządem Szkoły.
3. Rada Szkoły – czerpanie ciekawych pomysłów płynących od rodziców, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i oczekiwania, rozwiązywanie w sposób obiektywny problemów wychowawczych w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.
4. Działania ekologiczne: Skupienie uwagi na działaniach ekologicznych poprzez nawiązywanie współpracy, np. z nadleśnictwem. Sadzenie drzew, krzewów, kwiatów. Organizowanie zajęć na siłowni na świeżym powietrzu, organizowanie prelekcji z ciekawymi ludźmi, np. na temat zdrowego odżywiania, dbałości o otoczenie.
5. Działania wspierające uczniów:
– Rola koleżeństwa i przyjaźni (samopomoc koleżeńska).
– Pomoc nauczyciela uczniom słabszym, szczególnie przed ważnymi sprawdzianami wiedzy i umiejętności.
6. Działania kulturalne:
– Organizowanie spotkań z ludźmi z najbliższego otoczenia pod hasłem: „Poznaję świat innych, by wzbogacić siebie”, np. z pisarzami, malarzami, poetami.
– Wyjścia do Galerii Sztuki Współczesnej, do RCK-u na spotkania i wystawy kołobrzeskich twórców.
– Wyjście na cmentarz w celu porządkowania grobów.
– Nagradzanie najlepszych uczniów bonami upominkowymi oraz za 100% frekwencję biletami do kina.
– Akcje: Zbieranie nakrętek na leczenie i operacje dla chorej Oli z Mrzeżyna, akcja „Książka wspiera bohatera”
– Nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Ogrodowej w Kołobrzegu
– Zorganizowanie pomocy dla nowo budowanego Domu Dziecka w Gościnie.
– Radiowęzeł: inicjowanie ciekawych, krótkich programów uczniowskich dotyczących aktualnych tematów, muzyka na przerwach.
– Możliwość relaksacji uczniów w specjalnie przygotowanej sali świateł.
7. Imprezy towarzyszące:
– festyny
– kiermasze okolicznościowe
– dyskoteki (andrzejkowa, walentynkowa)
– słodka środa – ostatnia środa miesiąca
– bal karnawałowy
– poczta walentynkowa
– pisanie listów
– heppening na Pierwszy Dzień Wiosny

 

 

 

Cały rok:

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja nakrętki.
 • Akcja „ Pomóż i Ty.”
 • Zbiórka karmy dla zwierząt.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Wspólnie z rodzicami i nauczycielami wypracowanie szkolnego systemu kar i nagród dla uczniów za zachowanie.