Władze szkoły

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6
mgr ANDRZEJ   HARAJ

INFORMACJE OSOBISTE

Adres e-mail: dyrektor@sp6kg.pl
Wykształcenie: wyższe, mgr inż.


DOŚWIADCZENIA- OSIĄGNIĘCIA – DĄŻENIA

 • Menadżer oświaty, od 24 lat dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu – Radzikowie
 • Współtwórca kołobrzeskiego Konwentu Dyrektorów Szkół.
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
 • Inicjator i współzałożyciel Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, autor koncepcji rozwoju tej szkoły i budowy hali sportowej wraz z kompleksem boisk w Radzikowie.
 • Skutecznie wdrożył w życie swoje koncepcje, podniósł poziom nauczania, zintegrował społeczność szkolną,  zmodernizował i rozbudował Szkołę popularyzując ją zarówno w środowisku lokalnym, jak i w całym mieście.
 • Jest inicjatorem powstania i jednym z założycieli Radzikowskiego Stowarzyszenia Oświatowego, którego jednym ze sztandarowych i skutecznie zrealizowanych zadań było utworzenie w Radzikowie społecznego gimnazjum.
 • Doprowadził również do powstania w strukturach Szkoły Podstawowej nr 6 punktu przedszkolnego dla 3-4 latków, którego brak był bardzo odczuwalny na tak dużym osiedlu.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia Podyplomowe – Obrót Nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe – Informatyka
 • Studia Podyplomowe – Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Studia Podyplomowe – Nadzór pedagogiczny i ewaluacja
 • Studia Uzupełniające Magisterskie – Pedagogika
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Zootechniki – Zootechnika
 • Certyfikat Polskiej Akademii Nauk – Zarządzanie Funduszami Europejskimi

JĘZYKI

 • niemiecki
 • angielski

ZAINTERESOWANIA

 • zagadnienia społeczno-polityczne
 • informatyka, literatura, film, muzyka
 • turystyka – przewodnik i pilot turystyczny

OSIĄGNIĘCIA

 

NAZWISKO I IMIĘ E- MAIL
1. MAĆKULA KRZYSZTOF – PRZEWODNICZĄCY krzysztofmackula@wp.pl
2. ROGUSKA-BARTNIK MARTA – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO martabartnik@icloud.com
3. HYBEL-MANTUREWICZ DOROTA – SEKRETARZ d.hybel-manturewicz@sp6kg.pl
4. WENTA ALICJA – CZŁONEK alicjawen30@wp.pl
5. WESOŁEK BEATA – CZŁONEK

kinia3@interia.eu

6. ZIELIŃSKA RENATA – CZŁONEK

dci@onet.pl

7.  ADAMIAK RENATA – CZŁONEK

r.adamiak@sp6kg.pl

8. BUJAK ANNA – CZŁONEK a.bujak@sp6kg.pl
9. PARUS ŻANETA – CZŁONEK z.parus@sp6kg.pl

KLASA NAZWISKO I IMIĘ

1.

Przedszkole WIDOMSKA MARTA

2.

0 A

GRUSZCZYŃSKA ANNA

3.

0 B

ABIGAIL KĘDZIOR

4.

I A

PATRO JUSTYNA

5.

I B

SMAGIEŁ MAGDALENA

6.

I C

MAĆKULA KRZYSZTOF

7.

II A

DUDAŁA PAULINA

8.

II B

MĄDRZYK SZYMON

9.

II C

ZIELIŃSKA RENATA

10.

II D

RUTA IWONA

11.

II E

STYCZYŃSKA JOANNA

12.

II F

ROGUSKA-BARTNIK MARTA

13.

III A

MACIEJCZYK KATARZYNA

14.

III B

EMILIA GANSKE

15.

III C

BUCHTA SONIA
16.

III D

POLITOWSKA MARTA

17.

III E

WOŹNIAK ZBIGNIEW

18.

III F

WIELOGÓRSKA AGATA

19.

IV A

WENTA ALICJA

20.

IV B

KAMIŃSKA ANETA
21.

IV C

BAJGERT ELIZA
22.

IV D

ROGUSKA-BARTNIK MARTA
23.

IV E

DRĄŻEK AGNIESZKA

24.

V A

WACKO ANNA
25.

V B

TOMCZAK-PIEKIEŁKO ŻANETA
26.

V C

OBŁOJ TOMASZ
27.

V D

KOWALSKA JOLANTA
28.

VI A

SEMPRUCH RAFAŁ
29.

VI B

WESOŁEK BEATA
30.

VI C

ŚWIDEREK GRZEGORZ
31.

VI D

MĄDRZYK SZYMON

Największą i najważniejszą organizacją dla dzieci i młodzieży w naszej szkole jest samorząd uczniowski. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV – VI. Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.


Opiekunowie samorządu:

 • Monika Muszyńska
 • Aneta Narbuntowicz
 • Paulina Szczerba
 • Magdalena Jarnicka
 • Paulina Rosołowska
 • Anna Gawrońska
 • Iwona Zasada

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • Zofia Graczyk kl. VI d –  przewodnicząca
 • Lukrecja Mikszta kl. VI c –  z-ca przewodniczącego
 • Bartosz Obłoj kl. VI c – asystent

Samorząd:

 • wychowuje
 • skłania do rywalizacji
 • uspołecznia
 • uczy samorządności
 • organizuje rozrywkę
 • działa na rzecz środowiska szkolnego
 • aktywnie wspiera środowisko szkolne

 

Założenia na rok szkolny 2017/2018

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

WRZESIEŃ:

 1. Zebranie organizacyjne – ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminu ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
 2. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 3. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

PAŹDZIERNIK:

 1. Przygotowanie życzeń oraz apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Pomoc w organizacji festynu szkolnego.
 3. Kiermasz charytatywny.
 4. Konkurs „Najkulturalniejsza klasa”.

 

LISTOPAD:

 1. Andrzejki – dyskoteka dla klas IV – VI połączona z wróżbami i konkursami andrzejkowymi.
 2. Udział w akcji „Góra Grosza”.
 3. Dzień Życzliwości.

 

GRUDZIEŃ:

 1. Szkolne Mikołajki.
 2. Kiermasz świąteczny.
 3. Dekoracja świąteczna szkoły.
 4. Konkurs na najpiękniejszą dekorację klasową.

 

STYCZEŃ:

 1. Zabawa choinkowa.
 2. Udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
 3. Udział w akcji „Bezpieczne ferie zimowe”.

 

LUTY:

 1. Ocena pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr – złożenie sprawozdania.
 2. Dyskoteka Walentynkowa.
 3. Poczta Walentynkowa.
 4. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Kołobrzegu.

 

MARZEC:

 1. Pierwszy Dzień Wiosny – organizacja dnia.
 2. Przygotowanie uroczystego apelu z okazji Dnia Kobiet.
 3. Kolorowy Dzień – konkurs na najbardziej kolorowo ubraną społeczność klasową.
 4. Kiermasz charytatywny.

 

 

KWIECIEŃ:

 1. Kiermasz wielkanocny.
 2. Organizacja Obchodów Dnia Ziemi – konkursy o tematyce ekologicznej.

 

MAJ:

 1. Udział w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 maja.
 2. Dzień szalonych fryzur.
 3. Organizacja Dnia Patrona Szkoły.

 

CZERWIEC:

 1. Dzień Dziecka.
 2. Ocena pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr – złożenie sprawozdania.

 

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • organizacja apeli porządkowych
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • dbałość o wizerunek gazetek szkolnych
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 • opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu flagowego i sztandarowego w SP 6