Współpraca międzynarodowa

WARSZTATY JĘZYKOWE W LONDYNIE  2014- 2016

Uczniowie naszej szkoły, w ramach współpracy międzynarodowej mieli zaszczyt uczestniczenia w warsztatach językowych w  Londynie. Wyjazdy te, na stałe wpisały się w program naszej szkoły i jak co roku cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Wyjazd na warsztaty językowe dał naszym uczniom  możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgrał z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone były w terenie.  Ćwiczenia językowe odbywały  się  w naturalnych, codziennych sytuacjach oraz w rodzinach brytyjskich , gdzie zakwaterowani byli nasi uczniowie. Wyjazd do Londynu   stał się  także doskonałą okazją do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacji do dalszej nauki.

Londyn – to jedno z największych miast w Europie. Fascynuje na każdym kroku. Z bogatą historią jest z jednej strony świadectwem świetności Imperium Brytyjskiego, z drugiej zaś ultranowoczesną, wielonarodowościową stolicą, która ma do zaoferowania praktycznie wszystko, czego może potrzebować człowiek w XXI wieku.

Gdzie lepiej uczyć się języka angielskiego, jak nie w stolicy Wielkiej Brytanii? To nie tylko dobre miejsce na doszkolenie się w języku obcym, ale także na nawiązanie nowych znajomości z całego świata! Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu językowego można od razu sprawdzić w praktyce – wystarczy wyjść na ulicę, zrobić zakupy, pójść na herbatę czy odwiedzić jedno z 250 muzeów.

CO DAJĄ NAM WARSZTATY JĘZYKOWE W LONDYNIE :

  • Ciągły kontakt z językiem obcym w codziennych sytuacjach przełamuje barierę mówienia i inspiruje do rozwijania umiejętności językowych.
  • Zakwaterowanie z obcokrajowcami stanowi nowe doświadczenie a jednocześnie stwarza okazję do praktycznego doskonalenia języka.
  • Pobyt w innym kraju daje wyjątkową okazję do zwiedzania ciekawych miejsc oraz poznania tradycji i zwyczajów innych narodów.
  • Rozwijanie osobowości, nabycie pewności siebie oraz naukę samodzielności.
  • Kursy językowe ukazują szerokie możliwości edukacyjne w zjednoczonej Europie.

Anna Bujak

MATLA 2016

Malta zachwyciła nas  śródziemnomorskim klimatem i krystalicznie czystą wodą, a także śladami burzliwej i skomplikowanej historii w postaci zapierających dech w piersiach budowli i dzieł sztuki umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nasz obóz łączył  ze sobą letni wypoczynek z doskonaleniem znajomości języka angielskiego, który funkcjonuje tu na równi z maltańskim językiem urzędowym. Mieliśmy zarówno zajęcia w klasach, prowadzone przez native speakerów w międzynarodowej szkole językowej LINK, jak i ćwiczenia językowe w terenie rozbudzające w nas  potrzebę używania języka w codziennych sytuacjach. Dodatkowym atutem było zakwaterowanie u rodzin maltańskich, dzięki czemu mieliśmy  żywy i bezpośredni kontakt z językiem angielskim, kulturą i życiem codziennym Maltańczyków. Polecamy wszystkim spragnionych promieni słonecznych!!! 🙂

Anna Bujak

 

ISTAMBUŁ   2013-2015

Głównym celem wymiany było  nawiązanie bliższych kontaktów i integracja uczniów z Polski i Turcji. Chcieliśmy aby poprzez wspólne  różnorodne projekty dzieci z 2 różnych  szkół poznały życie codzienne, obyczaje, tradycję i kulturę z kraju sąsiada . Wiąże się z tym również otwartość i tolerancja wobec innych poglądów, zwyczajów, a nawet koloru włosów i skóry.
Wymiana przyniosła również oczywiste korzyści dla jej uczestników i organizatorów. Udział w niej pozwolił  na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Ponadto uczniowie i opiekunowie   mieli  możliwość uczestniczyć  w licznych zajęciach szkolnych  i porównać odmienne systemy szkolnictwa.

Dużą atrakcją wymiany był bogaty program zwiedzania i zajęcia rekreacyjne przygotowane przez nauczycieli tureckich i polskich . Często uczniowie sami byli  współautorami programu, przygotowując różne prezentacje oraz dokumentując przebieg wymiany.
Wieloletnie doświadczenia pozwalają zaobserwować większą motywację uczniów do nauki języków obcych, otwartość na świat, ogładę i swobodę w kontaktach z obcokrajowcami. Te wyjazdy są szkołą tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów współżycia w jednoczącej się Europie i świecie. Takie przeżycia prowadzą często do przedłużenia znajomości po wspólnym projekcie – do prywatnych odwiedzin, korespondencji mailowej itp. – i o to właśnie chodzi!

Anna Bujak

 

ANTALYA   2008 – 2013

Udział w wymianie  do pięknego miejsca jakim jest ANTALYA  stworzył naszym uczniom możliwość poznania rówieśników z innego kraju, ich stylu życia i problemów dnia codziennego, pomieszkania przez pewien czas w odmiennym środowisku, zebrania obserwacji i doświadczeń oraz zdobycia wiedzy realioznawczej. Nie bez powodu mówi się, że podróże kształcą. Osobiste spotkania dzieci , rodziców z różnych krajów niejednokrotnie miały  ogromny wpływ na rozwój osobowości młodego człowieka i jego całe dalsze życie. Uczniowie  mieli okazję zaobserwować, jak żyje na co dzień rówieśnik z innego kraju, z jakimi problemami się boryka, jak mieszka, w jaki sposób spędza wolny czas, jak wygląda jego życie szkolne i czym się interesuje. Głównym celem wymiany ze szkołą w Antalya było  wzmocnienie wymiaru edukacji przez promowanie współpracy międzynarodowej. Dzięki temu nasi i tureccy uczniowie jak i kadra biorąca udział w wymianach, miała  okazję poznać nowe metody pracy, poprawić jakość kształcenia oraz tworzyć innowacyjne treści nauczania i wychowania..

Uczniowie mieli  okazję poznać różne programy nauczania, które nie są dostępne w ich krajach. Znajdując się w nowym środowisku mieli  możliwość i dogodne warunki do nauki nowych rzeczy. Zyskali  szansę zapoznania się z różnymi strategiami edukacyjnymi i odmienną filozofią nauczania. Bardzo ważne okazało się  również motywowanie dzieci  do nauki języków obcych. Czynne używanie języka angielskiego  w trakcie projektu spowodowało że dzieci  przełamały  barierę językową, nieśmiałość i obawy przed kontaktem z osobami z innych krajów. Wzbogaciły  zasób słownictwa oraz nauczyły  się praktycznie używać języka obcego w sytuacjach codziennych.

Pozwoliło  to przezwyciężyć własne kompleksy i wzajemne uprzedzenia. Udział w tej wymianie stworzył możliwość poznania obcego kraju, jego kultury, historii, zwyczajów i obyczajów. Nauczył  tolerancji i otwartości .Pięcioletnia wymiana stała   się  świetna okazją do integracji, zawierania nowych przyjaźni , wymiany korespondencji .

Anna Bujak

 

Projekt etwinning „Magic Christmas Trees and Wishes” 2008

W roku 2008 przystąpiliśmy do projektu etwinning „Magic Christmas Trees and Wishes”. Wzięło w nim udział 28 szkół z różnych europejskich szkół, a zadaniem było wykonać i wysłać kartkę świąteczną z życzeniami do szkoły partnerskiej. W pierwszym momencie projekt wydawał się być łatwym i prozaicznym, jednak już w trakcie jego realizacji zorientowałyśmy się jak wiele radości przysporzył naszym uczniom. Najpierw samodzielne wykonanie naprawdę ładnej kartki (w końcu pojedzie w świat jako prezent), przygotowanie życzeń w swoim jęzku, a następnie moment oczekiwania na kolejne kartki z Europy. Tablica przed salą językową codziennie przeżywała małe oblężenie przez dzieci chcące dowiedzieć się jak brzmią pozdrowienia świąteczne w różnych językach oraz podziwiające umiejętności artystyczne równieśników z całej Europy. Wielu z nich ten projekt otworzył oczy po co uczymy się języków obcych, co przełożyło się również na wyniki w nauce.

K.Mojsiewicz

E.Kujawa

 

Projekt „The places where we live” 2009

Od wielu lat już współpracowaliśmy z partnerską szkołą niemiecką, aż w 2008 roku postanowiliśmy stworzyć coś wspólnego. Do naszego przedsięwzięcia dołączyła się również partnerska szkoła turecka, wobec czego powstał międzynarodowy kalendarz „The places where we live” na rok 2009 prezentujacy otoczenie naszych uczniów, ich miasta, szkoły. Uczniowie chętnie przystąpili do tego projektu. Ogłosiliśmy konkursy fotograficzne mające nacelu wyłonić najciekawsze zdjęcia. Wybór był trudny, jednak jury w każdej szkole podjęło się tego niełatwego zadania, a efektem był niesamowity kalendarz ukazujący przepiękne miejsca trzech na pozór odległych od siebie państw: Polski, Niemiec i Turcji. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie uwrażliwili się na piękno nas otaczające, ale również mieli możliwość poznać inne miejsca, bez konieczności opuszczania własnego domu. Pobudzili swoją ciekawość w odkrywaniu świata, nowych ludzi i miejsc.

K.Mojsiewicz

 

Projekt Comenius „Recipes for Life Long Europeans R.E.L.L.E.” 2009-2011

We wrześniu 2009 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Recipes for Life Long Europeans R.E.L.L.E.” w ramach programu Socrates Comenius realizowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt trwał do lipca 2011. Razem z naszą szkołą partnerami w projekcie były szkoły podstawowe i przedszkola z Anglii, Szkocji, Portugalii, Rumunii, Finlandii, Włoch i Turcji. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego – Kinga Mojsiewicz. Bezpośrednio zaangażowanych jest 8 nauczycieli z różnych dziedzin przedmiotowych (Dorota Hybel-Manturewicz, Joanna Włodarczyk, Anna Bujak, Joanna Bogdańska, Edyta Kujawa, Monika Dąbrowska-Piesik, Iwona Kopczyńska-Maj, Paulina Rosołowska) oraz ówczesne klasy II b, III c, IV c, V b, V c, VI d. Jednak w projekcie uczestniczyli także pozostali nauczyciele i uczniowie. Projekt zakładał stworzenie przewodnika dotyczącego zdrowego stylu życia, a zawierającego przepisy kulinarne typowe dla poszczególnych krajów, opis popularnej dyscypliny sportowej oraz prezentację ważnych faktów (postać oraz miejsce) z regionu szkół. Uczniowie uczestniczyli w projekcie w sposób tradycyjny (wykonywanie różnego rodzaju prac pisemnych – przepisy kulinarne, opis dyscypliny sportowej, kartki świąteczne), ale także poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych – komunikowanie się przez internet z kolegami z innych krajów europejskich za pomocą platformy moodle (bezpieczne miejsce w internecie z dostępem poprzez hasło), przygotowywali prezentacje multimedialne poprzez wykonanie zadania, sfotografowanie, a dopiero później opisanie go i ujęcie w programie komputerowym. Dzięki projektowi R.E.L.L.E. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość nie tylko pogłębienia znajomości języka angielskiego, ale także poszerzenie wiedzy z informatyki z jednoczesnym uwzględnieniem przyrody, biologii, historii. Co więcej, poznali nie tylko blisko otaczający ich świat, ale również poznali fakty z życia ich rówieśników z całej Europy. Interesującym fakt jest, iż projekt jakby zaczął żyć własnym życiem. Wszyscy partnerzy dorzucali jakieś nowe zadania poszerzające już i tak napięty grafik działań. Było to ciekawe i wiele wnoszące do naszego życia i pracy doświadczenie, ponieważ norodziło się wiele pożytecznych inicjatyw np. wmiana życzeń świątecznych, nagranie wielojęzykowej kolędy (każdy partner zaśpiewał zwrotkę popularnej kolędy „Cicha noc” – z wyjątkiem szkoły tureckiej, która zaśpiewała inną, ale ważną dla ich kraju piosenkę – po czym te wszystkie nagrania zostały połączone w całość).

Podczas trwania całego projektu zaangażowani nauczyciele z wszystkich krajów uczestniczyli w warsztatach roboczych, które odbywały się w partnerskich szkołach. Poprzez spotkania robocze nauczyciele doskonalili umiejętności komunikacji w języku obcym, urozmaicali i polepszali umiejętności komputerowe, rozszerzali zakres wiedzy dotyczący kultury i zrozumienia innych krajów europejskich.

Dzięki realizacji projektu R.E.L.L.E. umiejętności nauczania w Szkole Podstawowej nr 6 zostały wzbogacone oraz urozmaicone, a perspektywa edukacyjna dzięki temu projektowi stale poszerza się.

K. Mojsiewicz

 

 

 

Projekt etwinning „I am” 2011

zachęcona sukcesem poprzedniego projektu etwinning postanowiłam razem z koleżankami z oddziału przedszkolnego Moniką Bogdanowicz oraz Magdaleną Karel spróbować przygotować kolejny projekt. Tym razem dotyczył postrzegania świata przez najmłodszego uczestnika naszej szkolnej społeczności – przedszkolaka. Dzieci uczyły się o sobie, opisywały siębie, tworzyły autoportrety, uczyły różnicy w pojęciach duży/mały, ale także poznawały piosenki, gry, rymowanki oraz wierszyki popularne wśród rówieśników mieszkających w innych częściach Europy. Był również czas na życzenia świąteczne i wymianę kartek. Ten projekt również okazał się sukcesem i w krótkim czasie rozrósł się do ponad 50 partnerów.

K.Mojsiewicz

M.Bogdanowicz

M.Karel

 

Projekt “The weather” 2011

W tym projekcie zacieśniłam więzi ze szkołą szkocką, z którą wcześniej współpracowałam w projekcie Comenius „RELLE Recipes for Life Long Europeans”. Razem ze szkocką koordynatorką Patrishia Flute, postanowiłyśmy zmobilizować naszych uczniów do systematycznej pracy. Jako zadanie uczniowie musieli codziennie obserwować pogodę oraz fotografowanie  wschodów i zachodów słońca w swojej miejscowości. W projekcie uczestniczyła klasa 5 oraz oddziały przedszkolne. Na zakończenie projektu przygotowaliśmy prezentacje Power Point (uczniowie starsi) oraz w formie książki (uczniowie młodsi, którzy pogodę połączyli z tematyką ubrań oraz właściwego zachowanie względem określonych warunków atmosferycznych), którymi się wymieniliśmy. Zadanie codziennej obserwacji pogody okazało się nie być aż tak łatwym jak się niektórym na początku wydawało, jednak projekt się udał, a moi uczniowie mieli satysfakcji z wykonanej dobrze pracy oraz pochwaleniem się jej wynikami przed rówieśnikami ze Szkocji.

K.Mojsiewicz

M.Bogdanowicz

M.Karel

 

Projekt Comenius „Games for Healthy Europe GHE” 2011-2013

Zachęcona sukcesem mojego pierwszego projektu finansowanego ze środków UE, postanowiłam ponownie spróbować swoich sił w koordynowaniu tak dużego przedsięwzięcia. Wspólnie z koordynatorką szkocką z poprzedniego projektu Patricią Flute postanowiłyśmy poszukać pozostałych partnerów do naszego nowego projektu. W tym celu wykorzystałyśmy ponownie platformę www.etwining.pl.

Projekt o nazwie „Games for Healthy Europeans – GHE” zakładał zaznajomienie się uczniów z grami wpływającymi korzystnie na nasze zdrowie. Uczniowie odkrywali na nowo lub pokazywali innym dzieciom z całej Europy polskie gry, jak również dowiadywali się w co grają lub bawią się młodzi Europejczycy. Partnerzy projektu: Partnerami projektu były szkoły podstawowe ze Szkocji, Szwecji, Belgii, Hiszpanii. Nauczycielami bezpośrednio zaangażowanymi w projekt byli: K.Mojsiewicz (koordynator) oraz nauczyciele przedmiotowi D. Hybel-Manturewicz, P. Bogdanowicz, M. Dąbrowska-Piesik, M. Karel, P. Rosołowska, K. Głowala, E. Baran. Jednakże w projekcie brali udział również pozostali nauczyciele i praktycznie wszyscy uczniowie naszej szkoły. Główne zadania projektowe to przeprowadzenie i udokumentowanie gry ruchowej wśród młodszych oddziałów– nauczyciele mieli do dyspozycji spis gier wraz ze scenariuszami lub mogli przestawić swoje gry. Pomysłowość nauczycieli była ogromna (kolorowe zajęcia z chustą animacyjną -Beata Grygiel, zajęcia na basenie -Iwona Zasada, nagranie popularnej piosenki „Głowa, ramiona…” -Eżbieta Chłodnicka, ekologiczne wykorzystanie gazet w grach- Oliwia Książek, Mariola Polak, Paulina Rosołowska, Agnieszka Ostrowska, Elżbieta Kurz, a także niby zwykłe, ale jak wiele uczące zabawy ruchowe -Irena Olczak, Beata Bryl).

Jako promocję hasła „Ruch to zdrowie” przeprowadziliśmy Dzień Sportu, który został podzielony na dwie części:

Walka Gigantów – zawody sportowe dla najmłodszych uczniów naszej szkoły (przedszkolaki, które walczyły z rówieśnikami z innych przedszkoli oraz zerówkowicze, którzy walczyli między sobą). Za tę część odpowiedzialne były nauczycielki z przedszkola: Magdalena Karel oraz Monika Bogdanowicz. Na zawody zostali zaproszeni oficjalni przedstawiciele samorządowych władz lokalnych oraz rodzice. W połączeniu z zawodami, została otwarta antresola – dodatkowych plac zabaw w pobliżu sali gimnastycznej dla naszych najmłodszych uczniów. Z racji odbywanych zawodów zostały poczynione zakupy na sprzęt potrzebny do realizacji konkurencji sportowych. Sprzęt ten został następnie udostępniony do wykorzystania przez uczniów właśnie na placu zabaw.

Dzień Sportu – dzień, w którym uczniowie klas I-VI uczestniczyli w zawodach sportowych, a zorganizowany na dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego, był doskonałą okazją do zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami sportów, jak ćwiczeniami samymi w sobie, które z pewnością wykorzystają w przypływie wakacyjnej nudy. Za tę czynność odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego: Piotr Bogdanowicz, Dariusz Cholka, Barbara Rosińska, Joanna Skicińska.

Jednak nie tylko gry i zabawy wspomagające aktywność fizyczną były ważne w tym projekcie. Chcieliśmy również pochwalić się jakie gry wykorzystujemy podczas nauki różnych przedmiotów, i tak wspólnie z nauczycielami poszczególnych specjalności przeprowadziliśmy i udokumentowaliśmy gry dydaktyczne związane z nauczaniem języków (zarówno języka polskiego jak i języków obcych – w naszej szkole są to angielski i niemiecki) liczeniem, matematyką oraz liczbami. Klasy pierwsze przedstawiły po jednej wybranej przez siebie grze, natomiast nauczyciele z klas starszych zaprezentowali po dwie gry.

Ważnym wydarzeniem było również przeprowadzenie Dnia Europejskiego (11.01.2013) promującego i informującego społeczność szkolną i lokalną o projekcie. Każdy rocznik miał za zadanie przedstawienie swojego kraju: kl. VI – Szwecja, kl. V – Szkocja, kl. IV – Hiszpania, kl. III – Polska, kl. II – Belgia, kl. I zostały zwolnione z racji jeszcze słabego zaadaptowania się w szkole. Przedstawienie zawierało podstawowe informacje o kraju,  ciekawostki, interesujących ludzi, jedzenie, grę oraz wystrój sal nawiązujący do danego kraju. Cała szkoła tego dnia zmieniła się w wielonarodową Europę – po korytarzach tańczyły kolorowe Hiszpanki, przechadzali się Wikingowie, można było zajrzeć do lodowego pałacu, spróbować szkockich smakołyków i pobawić się na polskich dożynkach. Wszystkie klasy doskonale wywiązały się ze swojego zadania, w związku z czym wszystkie otrzymały drobną nagrodę. Sukces tego wydarzenia wykorzystałam podczas wizyty partnerów w naszej szkole i ponownie zorganizowaliśmy Dzień Europejski. Nasi przyjaciele mogli przekonać się jak ich postrzegamy i byli mocno zdziwieni, że potrafiliśmy przygotować ich narodowe smakołyki.

Kolejnym ważnym elementem projektu były mobilności kadry nauczycielskiej we wszystkich szkołach partnerskich – podczas spotkań były prezentowane produkty projektu, omawiane bieżące sprawy związane z projektem oraz wszelkie kwetie z nim związane i te problematyczne i te przyjemne, odbywały się prezentacje multimedialne (pokazywane były szkoły, realizacja poszczególnych działań np. Dzień Sportu, Dni Europejskie, gry, zwyczaje świąteczne itp.), przeprowadzane konkursy (np. na logo projektu), omawianie systemów edukacji w poszczególnych krajach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem (każdy z nas przywoził ze sobą coś interesującego w odniesieniu do jego pracy, co wiedział, że wykorzysta na swoich lekcjach), uczestniczyliśmy w lekcjach.

 

Projekt etwinning „My wubby told me” 2013

Kolejny projekt skierowany do najmłodszych uczniów, jednak tym razem chciałyśmy bardziej skoncentrować się na konkretnym partnerze. Wobec tego nawiązłyśmy współpracę z francuskim przedszkolem.Tematem przewodnim była maskotka, przytulak tak mocno obecny w życiu małych dzieci. Poprzez maskotkę dzieci opowiadały co lubią robić, do czego służą maskotki, co z nimi robią. Maskotki uczestniczyły również w pracach plastycznych. Ten projekt pozwolił dzieciom bardziej się otworzyć na życie przedszkolne, rówieśników, nowe panie. Mogły również nawiązać chociaż nić przyjazni z rówieśnikami z innego kraju, tutaj Francji. Udało nam się nawet przetłumaczyć piosenką śpiewaną przez najpopularniejszego misia w Polsce, Misia Uszatka, która została wysłana do kolegów z Francji.

K.Mojsiewicz

M.Bogdanowicz

M.Karel

 

Prezentacja efektów współpracy zagranicznej

Comenius „z szóstki” wyróżniony 2011

Na początku listopada na sympozjum w Szczecinie zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Kuratorium Oświaty projekt Comeniusa, w którym uczestniczyła Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka został wyróżniony w skali kraju jako jeden z najlepszych projektów w zachodniopomorskim. W ramach przykładu dobrej praktyki został zaprezentowany łącznie z drugim najwyżej ocenionym projektem. Podczas prezentacji multimedialnej zostały zaprezentowane metody stosowane w projekcie, sposoby włączania w projekty międzynarodowe nawet najmłodszych uczniów oraz wykorzystywanie zdobyczy XXI wieku w nauce na co dzień (platforma moodle).

K.Mojsiewicz

 

Regionalne Centrum Kultury 2011

W dniu 6 grudnia 2011 r. w Regionalnym Centrum Kultury odbyła się prezentacja kołobrzeskich przedszkoli w ramach projektu Szkoła z Pasją. Nasze przedszkolaki również miały możliwość pochwalenia się przed rówieśnikami – pokazaliśmy jak nawiązywaliśmy i utrzymywaliśmy współpracę z placówkami europejskimi. Mimo tak młodego wieku, dzieci mogły korespondować z kolegami za pomocą zdobyczy XXI wieku (nagrywaliśmy filmy i piosenki, wykonywaliśmy prezentacje multimedialne). Ale były też bardziej tradycyjne formy współpracy – plakaty, książki, listy czy prace plastyczne. Taka współpraca dostarczała nam wiele radości i spełnienia. Dzieci chętnie podejmowały wszelkie działania związane z pracami projektowymi, co owocowało  pozytywnym podejściem do nauki języków obcych.

K. Mojsiewicz

M. Karel

 

Konferencja „Szkoły z Pasją” Postomino 2012

Rok 2011 został ogłoszony przez Ministerstwo „Rokiem Szkoły z Pasją”. Nasza szkoła została laureatem tego konkursu jako jedna z 7 placówek województwa zachodniopomorskiego. Wspólnie z koleżanką Dorotą Hybel-Manturewicz (nauczycielem  informatyki) przygotowałyśmy prezentację multimedialną opisującą działania naszej szkoły  w wyżej wymienionym projekcie.

Gala prezentująca efekty tego działania została zorganizowana w Zeszpole Szkół w Postominie. Prezentacja przez nas przygotowana była tak wielostronna i interesująca, iż postanowiłyśmy nie zakłócać odbioru słuchacza naszym głosem i po prostu „puścić” prezentację. Na gali byli przedstawiciele różnych szkół, i tych mniejszych, i tych większych, uczniów młodszych i starszych, ale gdy nastąpiła nasza prezentacja, na sali nastała cisza i wszyscy w skupieniu oglądali co mamy do przekazania.

Głównym celem tego działania było promowanie działań szkoły jako placówki nastawionej na ucznia, który jest najważniejszym elementem systemu. Wiele z tych działań było związanych ze współpracą zagraniczną.

K. Mojsiewicz

D. Hybel-Manturewicz

 

Konferencja Kuratorium Oświaty Koszaln 2013

Kuratorium Oświaty zorganizowało konferencję w I Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie , na którą zaprosiło najbardziej wyróżniające się szkoły w zakresie współpracy szkół na arenie międzynarodowej. Z dumą możemy przyznać, że nasza szkoła też tam była. Poza przygotowaniem stoiska z rezultatami projektów, musieliśmy również przedstawić prezentację multimedialną (K. Mojsiewicz). Podczas konferencji mogliśmy też podpatrzeć metody działania „konkurencji”, a w rezultacie spróbować zaadaptować je w naszej szkole. Takie spotkania również są potrzebne, aby nauczyciele mieli możliwość wymiany doświadczeń.

K. Mojsiewicz

E.Kujawa

M.Dąbrowska-Piesik

K. Głowala