Szkolny konkurs dla klas II „Polska znana i kochana”
11 listopada 2019
MUMIA MUMII NIERÓWNA
12 listopada 2019

A JAGODA …

A Jagoda, ta Jagoda!
Dla niej recytować – czasu nie szkoda.

„List do ludożerców” wybrała,
dzięki czemu ów wiersz – apel wygłaszała.

Dotarła tak z przesłaniem Różewicza,
że jej talentem jury się zachwyca.

Na podium obok Jaśminy stanęła.
Dowiodły dziewczyny, iż w SP6 kultura języka nie zaginęła.

JAGODA MIEDZIŃSKA z VIA – 26 X`19 – II miejsce w powiatowym XXX Konkursie
Recytatorskim im. Cypriana Kamila Norwida w Koszalinie. Brawo!

Komentarze są wyłączone.