Administracja i obsługa

  Imię i Nazwisko Stanowisko E – mail
1. Tokarczyk Jolanta Główny księgowy j.tokarczyk@sp6kg.pl
2. Juszczak Agata Sekretarz szkoły a.juszczak@sp6kg.pl
3. Rygielski Dariusz Kierownik gospodarczy d.rygielski@sp6kg.pl
4. Wlizło Iwona Samodzielny referent i.wlizo@sp6kg.pl
5. Buszyk Andrzej Konserwator  
6. Ciepłuch Jolanta Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym  
7. Kołtos Monika Pracownik obsługi  
8. Kuster Agnieszka Pracownik obsługi  
9. Maciąg Edyta Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym  
10. Maciejczyk Wiesława Pracownik obsługi, robotnik prac lekkich  
11. Majewska Katarzyna Pracownik obsługi
12. Matyjasik Piotr Pracownik obsługi  
13. Michalak Katarzyna Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym  
14. Mizerska Anna Pracownik obsługi  
15. Olszewski Grzegorz Nadzorca ruchu dzieci i młodzieży przez przejście dla pieszych
16. Pluta Katarzyna Pracownik obsługi  
17. Pisarzewska Katarzyna Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym  
18. Świderek Michalina Pracownik obsługi  
19. Szczechowicz Iwona Pracownik obsługi  
20. Szymański Józef Konserwator