Z okazji  światowych  obchodów „#ErasmusDays”,  uczniowie naszej szkoły zorganizowali spotkanie pod Ratuszem Miejskim i przemarsz po  centrum miasta, a to wszystko  ramach promocji i rozpowszechniania rezultatów  dwóch  projektów realizowanych w programie  Erasmus + : ” Legends and Myths on Board” i ” Message is got “.  Do naszych uczniów dołączyła Pani Prezydent Miasta Anna Mieczkowska i Senator RP Janusz Gromek .Nasi uczniowie  promowali  i przestawiali  mieszkańcom i przechodnim turystom  główne założenia i cele realizowanych w szkole  projektów Erasmus+.

Przypominamy, że w  ramach Unijnych  programów   uczniowie naszej szkoły  mają możliwość wzięcia udziału w wymianach międzynarodowych i wielu ciekawych działaniach odbywających się  na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Wszystkie działania projektowe są finansowane ze środków Unii Europejskiej i są  bezpłatne dla uczestników.

Naszymi partnerami projektowymi  są Turcja, Portugalia, Włochy, Chorwacja, Łotwa.

Zespół Erasmus +