POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH – SKOK W DAL
20 czerwca 2011
DZIEŃ MATKI
20 czerwca 2011

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

  • Przygotowanie dzieci klas młodszych do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej poprzez zajęcia wychowania fizycznego z uwzględnieniem warunków i potrzeb szkoły.
  • Wychowawcza rola gier i zabaw interakcyjnych w kształtowaniu kompetencji społecznych.

Dodaj komentarz