Kadra i administracja

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO E-MAIL
DYREKCJA
Haraj Andrzej Dyrektor dyrektor@sp6kg.pl
ADMINISTRACJA
Juszczak Agata Obsługa NETcom a.juszczak@sp6kg.pl
Tokarczyk Jolanta Główny księgowy j.tokarczyk@sp6kg.pl
WYCHOWAWCY
Baran Ewa Nauczyciel oddziału zerowego e.baran@sp6kg.pl
Bogdanowicz Monika Nauczyciel oddziału przedszkolnego m.bogdanowicz@sp6kg.pl
Parus Żaneta Nauczyciel oddziału zerowego z.parus@sp6kg.pl
Kapica Małgorzata Nauczyciel oddziału zerowego m.kapica@sp6kg.pl
Karel Magdalena Nauczyciel oddziału przedszkolnego m.karel@sp6kg.pl
NAUCZYCIELE
Kryszczak Beata Plastyka b.kryszczak@sp6kg.pl
Łabińska Jolanta Język niemiecki j.labinska@sp6kg.pl
s. Matyjaszczyk Teresa Religia t.matyjaszczyk@sp6kg.pl
Muża Wojciech Muzyka  z rytmiką w.muza@sp6kg.pl
Parus Żaneta Plastyka z.parus@sp6kg.pl
Socha Agnieszka Język angielski a.socha@sp6kg.pl
Wieczorek Martyna Edubal m.wieczorek@sp6kg.pl
Zasada Iwona Opieka i.zasada@sp6kg.pl
OBSŁUGA.
Ciepłuch Jolanta Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym j.ciepluch@sp6kg.pl
Maciąg Edyta Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym e.maciag@sp6kg.pl
Pisarzewska Katarzyna Pomoc nauczyciela w oddziale zerowym k.pisarzewska@sp6kg.pl