Kadra pedagogiczna

  Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail
1. Hybel-Manturewicz Dorota Wicedyrektor, informatyka d.hybel-manturewicz@sp6kg.pl
2. Adamiak Renata Pedagog r.adamiak@sp6kg.pl
3. Aleksandrowicz Marta Psycholog m.aleksandrowicz@sp6kg.pl
4. Baran Ewa Nauczyciel oddziału zerowego e.baran@sp6kg.pl
5. Barańczak Monika Nauczyciel świetlicy, język polski m.baranczak@sp6kg.pl
6. Beder Wiesława Matematyka, informatyka w.beder@sp6kg.pl
7. Błażejak Kamila Edukacja wczesnoszkolna k.blazejak@sp6kg.pl
8. Bogdanowicz Monika Nauczyciel przedszkola m.bogdanowicz@sp6kg.pl
9. Bogdanowicz Piotr Wychowanie fizyczne p.bogdanowicz@sp6kg.pl
10. Bogdańska Joanna Język polski, historia j.bogdanska@sp6kg.pl
11. Bryl Beata Nauczyciel świetlicy b.bryl@sp6kg.pl
12. Budziszewska Magdalena Nauczyciel wspomagający m.budziszewska@sp6kg.pl
13. Bujak Anna Język angielski a.bujak@sp6kg.pl
14. Bukowska Małgorzata Religia m.bukowska@sp6kg.pl
15. Chłodnicka Elżbieta Edukacja wczesnoszkolna e.chlodnicka@sp6kg.pl
16. Cholka Dariusz Wychowanie fizyczne d.cholka@sp6kg.pl
17. Dąbrowska-Piesik Monika Język niemiecki m.dabrowska-piesik@sp6kg.pl
18. Elert Monika Język polski m.elert@sp6kg.pl
19. Elert Helena Nauczyciel wspomagający h.elert@sp6kg.pl
20. Elert – Sowa Magdalena Język polski m.elert-sowa@sp6kg.pl
21. Fir Joanna Nauczyciel wspomagający j.fir@sp6kg.pl
22. Gawrońska Anna Edukacja wczesnoszkolna a.gawronska@sp6kg.pl
23. Grygiel Beata Terapia pedagogiczna b.grygiel@sp6kg.pl
24. Hałasa Ewa Nauczyciel wspomagający e.halasa@sp6kg.pl
25. Hryniewicka Magdalena Język angielski m.hryniewicka@sp6kg.pl
26. Jarnicka Magdalena Wychowanie fizyczne,
edukacja wczesnoszkolna
m.jarnicka@sp6kg.pl
27. Jóźwicka Agnieszka Nauczyciel biblioteki, historia a.jozwicka@sp6kg.pl
28. Kapica Małgorzata Nauczyciel oddziału zerowego m.kapica@sp6kg.pl
29. Karel Jakub Język angielski j.karel@sp6kg.pl
30. Karel Magdalena Nauczyciel przedszkola m.karel@sp6kg.pl
31. Kietla-Rzewucka Agnieszka Fizyka a.kietla-rzewucka@sp6kg.pl
32. Kitowska Magdalena Edukacja wczesnoszkolna m.kitowska@sp6kg.pl
33. Klepuszewska Monika Socjoterapeuta m.klepuszewska@sp6kg.pl
34. Kloskowska Michalina Język angielski m.kloskowska@sp6kg.pl
35. Kociela Elżbieta Edukacja wczesnoszkolna e.kociela@sp6kg.pl
36. Kołosowska Karolina Nauczyciel wspomagający k.kolosowska@sp6kg.pl
37. Kopczyńska-Maj Iwona Biologia, historia i.kopczynska-maj@sp6kg.pl
38. Kowalczyk Małgorzata Przyroda, geografia m.kowalczyk@sp6kg.pl
38. Kryszczak Beata Edukacja wczesnoszkolna b.kryszczak@sp6kg.pl
39. Krzysztofik – Kuna Agnieszka Matematyka a.krzysztofik-kuna@sp6kg.pl
40. Książek Oliwia Przyroda, wychowanie do życia
w rodzinie
o.ksiazek@sp6kg.pl
41. Kujawa Edyta Chemia, język niemiecki, edubal e.kujawa@sp6kg.pl
42. Kulińska Kamila Plastyka, nauczciel wspomagający k.kulinska@sp6kg.pl
43. Kurz Elżbieta Nauczyciel zajęć specjalistycznych e.kurz@sp6kg.pl
44. Łabińska Jolanta Język niemiecki j.labinska@sp6kg.pl
45. Majewski Arkadiusz Edukacja dla bezpieczeństwa a.majewski@sp6kg.pl
46. Maniewska Agnieszka Nauczyciel przedszkola a.maniewska@sp6kg.pl
47. Magdzińska Agnieszka Nauczyciel nauczania indywidualnego a.magdzinska@sp6kg.pl
48. s. Matyjaszczyk Teresa Religia t.matyjaszczyk@sp6kg.pl
49. Michalska Katarzyna Edukacja wczesnoszkolna k.michalska@sp6kg.pl
50. Moszko Robert Nauczyciel wspomagający r.moszko@sp6kg.pl
51. Muszyńska Monika Matematyka m.muszynska@sp6kg.pl
52. Muża Wojciech Nauczyciel świetlicy, muzyka w.muza@sp6kg.pl
53. Ostrowska Agnieszka Informatyka a.ostrowska@sp6kg.pl
54. Ośliślok Krzysztof Wychowanie fizyczne k.oslislok@sp6kg.pl
55. Parus Żaneta Nauczyciel oddziału zerowego z.parus@sp6kg.pl
56. Piesik Mirosław Nauczyciel świetlicy m.piesik@sp6kg.pl
57. Pobereżko Paulina Historia p.poberezko@sp6kg.pl
58. Podpryga Monika Edukacja wczesnoszkolna m.podpryga@sp6kg.pl
59. Polak Mariola Edukacja wczesnoszkolna m.polak@sp6kg.pl
60. Pych Ewa Język polski, WOS e.pych@sp6kg.pl
61. Romaniuk Marta Muzyka, rytmika m.romaniuk@sp6kg.pl
62. Rosińska Barbara Wychowanie fizyczne b.rosinska@sp6kg.pl
63. Rosołowska Paulina Edukacja wczesnoszkolna p.rosolowska@sp6kg.pl
64. Schulz Ewa Matematyka e.schulz@sp6kg.pl
65. Skicińska Joanna Wychowanie fizyczne j.skicinska@sp6kg.pl
66 Sobczak Urszula Język polski, historia u.sobczak@sp6kg.pl
67. Sobczuk-Harasz Aleksandra Nauczyciel świetlicy, logopeda a.sobczuk-harasz@sp6kg.pl
68. Socha Agnieszka Język angielski informatyka a.socha@sp6kg.pl
69. Staniszewska Magdalena Nauczyciel wspomagający,
nauczyciel świetlicy
m.staniszewska@sp6kg.pl
70. Stańczak Mariola Język angielski m.stanczak@sp6kg.pl
71. Szczerba Paulina Matematyka, zajęcia techniczne p.szczerba@sp6kg.pl
72. Wiechowski Stanisław Religia s.wiechowski@sp6kg.pl
73. Wiśniewska Judyta Edukacja wczesnoszkolna,
nauczyciel świetlicy
j.wisniewska@sp6kg.pl
74. Zasada Iwona Nauczyciel wspomagający i.zasada@sp6kg.pl
75. Ziętek Agata Logopeda a.zietek@sp6kg.pl