Erasmus +
17 listopada 2020
SZÓSTKOWA POETKA Z NAGRODĄ
18 listopada 2020

„Mała książka – wielki człowiek”

W październiku odbyły się zajęcia czytelnicze we wszystkich klasach pierwszych, na których uczniowie  otrzymali wyprawki czytelnicze , w skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Podczas zajęć czytaliśmy fragmenty z książki oraz układaliśmy słowa związane z biblioteką przy użyciu wyciętych obrazków z literami.

Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki  pierwszoklasiści zostali zaproszeni do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpania z lektury.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

A.Jóźwicka

Komentarze są wyłączone.