„Przyjaciel na dobre i na złe”
16 lutego 2021
Próbne egzaminy ósmoklasisty
19 lutego 2021

Nabór do przedszkola

Drodzy Rodzice informujemy, że od 26 lutego 2021 r. rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.
Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis:

www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Zapraszamy Państwa na wskazaną stronę, na której została zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi.
Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie Miasta – www.kolobrzeg.pl w zakładce Edukacja.

WAŻNE!

1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 12 marca 2021 r., do godz. 15.00.
2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 29.03.2021 r. godz. 12.00 do 02.04.2021 r. godz. 15.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia przez rodzica zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego” na „ przyjętego”.

Serdecznie zapraszamy

Komentarze są wyłączone.