Komputeromania – dyskusja nad spędzaniem wolnego czasu
15 stycznia 2020
The American-Polish guest in 5f
16 stycznia 2020

Native speaker na języku angielskim

W dniu dzisiejszym uczniów klasy 5b, 5d i 8a odwiedził Seth pochodzący z Seattle.
Spotkanie było świetną okazją do zapoznania się z kulturą, tradycjami i geografią USA.
Uczniowie odpowiadali na pytania, mówili o swoich zainteresowaniach, mogli także kierować pytania do naszego gościa. Była to okazja na sprawdzenie słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu i wypowiadania się w języku angielskim.
Spotkanie pomogło wzbogacić zasób słownictwa o nowe zwroty, a także zapoznać się z amerykańskim akcentem.
Agnieszka Socha, Mariola Stańczak

Komentarze są wyłączone.