„Mój ulubiony pisarz” – projekt w klasie III b
5 listopada 2020
Organizacja pracy zdalnej
6 listopada 2020

Nauczanie zdalne od 16.11.2020r.

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją o przejściu klas I-III na zdalny system nauczania informuję , że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2020/2021, dni: 9,10,12 i 13 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (w tym również prowadzonych zdalnie);

w tym okresie – w godzinach 6.30 – 16.00 – zapewniona będzie opieka świetlicowa dla dzieci rodziców pracujących.

Oddziały przedszkolne funkcjonują w w/w dniach do godz. 16.00.

Od dnia 16.11.2020 będziemy realizować nauczanie zdalne dla klas I-VIII w/g zasad określonych w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły, które zostanie opublikowane w dniu jutrzejszym.

Prosimy o wykorzystanie tych kilku dni na odpoczynek i przygotowanie dzieci do nauki zdalnej.

Naukę zdalną postaramy się zorganizować na najwyższym możliwym poziomie organizacyjnym i merytorycznym, aby zminimalizować jej negatywne skutki.

z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Andrzej Haraj

Komentarze są wyłączone.