Wyniki konkursu plastycznego
23 października 2020
Telefon – wróg czy przyjaciel?
27 października 2020

Nauczanie zdalne od 26.10.2020r.

Grafika z napisem do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

  „……W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego włączającą cały kraj w tzw. „strefę czerwoną” uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół  i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian…..”

https://www.gov.pl/web/edukacja

Szanowni Państwo

W związku z powyższą decyzją rządową informuję, że od  dnia 26.10.2020 do dnia 08.11.2020 organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 będzie  wyglądała następująco:

  • Oddziały przedszkolne pracują w dotychczasowym systemie
  • Klasy I-III przychodzą do szkoły zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, ale zajęcia odbywać się będą tylko w wyznaczonych salach ( nie dotyczy informatyki, edubalu i wf )
  • Klasy IV-VIII uczą się w systemie zdalnym, w/g dotychczasowego planu lekcji – zgodnie      z uzyskanym instruktażem od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów
  • Stołówka szkolna będzie dostępna wyłącznie dla klas I-III.
  • Świetlica szkolna będzie dostępna dla uczniów klas I-III w dotychczasowych godzinach  i w/g dotychczasowych zasad
  • Sekretariat Szkoły będzie czynny w godz. 8.00 – 14.00 (dostęp wyłącznie bocznym wejściem i po wcześniejszym umówieniu, z zachowaniem rygorów sanitarnych)
  • Pedagog i Psycholog będą dostępni po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

          O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony www.sp6.kolobrzeg.pl oraz profilu szkolnym na Facebooku.

Szczegółowe informacje i zalecenia Ministra Edukacji Narodowej dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

Z poważaniem

Andrzej Haraj 

Dyrektor Szkoły

Komentarze są wyłączone.