Wiadomości o lesie w III „b”
5 października 2020
Memory Game
5 października 2020

Nietypowe liczmany

Klasa 1a przeliczała w zakresie 5, ale troszkę na innych nietypowych liczmanach:)

Zabawa twórcza z wykorzystaniem gumowej rękawiczki 😊

Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji dziecka. …

Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania w dostępnym przez dziecko zakresie.

A.Gawrońska

Komentarze są wyłączone.