DOŚWIADCZENIA UCZNIOWSKIE W KLASACH 7 🧪🧪💥🌡🌡
1 października 2020
Profilaktyka Ekologiczna
2 października 2020

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który po raz

pierwszy został  ogłoszony w 2001 roku przez Polską Izbę Książki.

W tym dniu w naszej szkole poprzez głośne czytanie, wprowadzaliśmy uczniów w

 fascynujący świat książek. Najmłodsi z grup przedszkolnych poznali bohaterów książki

M.Przewoźniaka „Gang fajniaków i miasto marzeń” oraz rozmawiali o ekologii i dbaniu

o naszą planetę.

Spotkania te były okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania takich jak:

  • rozwijanie wyobraźni i zdolności koncentracji,
  • wzbogacanie słownictwa,
  • rozwijanie umiejętności słuchania,
  • doskonalenie zdolności językowych,
  • poznawanie wartości,
  • poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie,
  • rozwijanie zainteresowań,

                                                                                                                            A.Jóźwicka

Komentarze są wyłączone.