Nauczanie zdalne od 16.11.2020r.
5 listopada 2020
Mój skarb…
6 listopada 2020

Organizacja pracy zdalnej

Szanowni Państwo

W związku z decyzją rządową z dnia 04.11.2020 informuję, że od  dnia 16.11.2020 do dnia 29.11.2020 organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu będzie  wyglądała następująco:

·         Oddziały przedszkolne pracują w dotychczasowym systemie

·         Klasy I-VIII uczą się w systemie zdalnym w czasie rzeczywistym, w/g dotychczasowego planu lekcji – zgodnie z uzyskanym instruktażem od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów

·         Świetlica szkolna będzie dostępna dla uczniów klas I-III w dotychczasowych godzinach i w/g dotychczasowych zasad

·         od poniedziałku, 9 listopada br. mamy również obowiązek  obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

·         Sekretariat Szkoły będzie czynny w godz. 8.00 – 14.00 (dostęp wyłącznie bocznym wejściem i po wcześniejszym umówieniu, z zachowaniem rygorów sanitarnych)

·         Pedagog i Psycholog będą dostępni po wcześniejszym umówieniu wizyty.

       Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne uzasadnione przyczyny nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne  w szkole (po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby w sekretariacie szkoły).

Dla klas VIII  będą organizowane w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe (do 5 osób)  z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. O terminach poinformujemy w przyszłym tygodniu.

          O wszelkich innych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony www.sp6.kolobrzeg.pl oraz na profilu szkolnym na Facebooku.

Szczegółowe informacje i zalecenia Ministra Edukacji Narodowej dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Z poważaniem

Andrzej Haraj

Dyrektor Szkoły

podstawa prawna: art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) – aktualizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870) 

Komentarze są wyłączone.