KONTAKT
16 czerwca 2011
INNOWACJE PEDAGOGICZNE
20 czerwca 2011

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH – SKOK W DAL

Ewa Schulz – nauczyciel matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI
„POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH – SKOK W DAL” POPRZEDZONY MAŁYM KOMENTARZEM

SZANOWNI PAŃSTWO!

Chciałabym podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami. Jestem nauczycielem z piętnastoletnim stażem pracy, a w pewnych okolicznościach czuję się bezradna. Wyjaśniam, o co chodzi. Myślę, iż Państwo przynajmniej raz spotkali się z takim zjawiskiem na lekcji. Proszę sobie wyobrazić sytuację (a może znacie to z autopsji?)- jest maj, przepiękna pogoda, prowadzicie lekcję matematyki, wymagacie skupienia i zaangażowania w pracę, a tu nasze dzieci tęsknie spoglądają za okno i są w klasie tylko ciałem. Duch wygrzewa się w słońcu lub gra w piłkę na boisku szkolnym. Niektóre dusze łączą się z ciałem na chwilę, ale tylko po to, żeby wyrazić swoją prośbę: ” Proszę pani, a może wyszlibyśmy na boisko, tak gorąco w klasie?” I właśnie wtedy przychodzi nam do głowy myśl, że my też jesteśmy już zmęczeni i po cichu marzymy o wypoczynku. Ale cóż! Do zakończenia roku szkolnego jeszcze daleko, z materiałem jesteśmy jeszcze „w lesie”. Należałoby, więc zrobić wszystko, aby zmobilizować dzieci do takich działań, które nie kojarzyłyby się im z wytężoną pracą na lekcji, ale z wypoczynkiem.

Dlatego też proponuję Państwu scenariusz lekcji matematyki, według którego uczniowie przebywają na świeżym powietrzu w pogodny dzień, a my mamy możliwość przeprowadzenie ciekawych zajęć. Myślę, że rezultaty mogą być zaskakujące. Wiemy, bowiem, iż coś nowego zapada nam w pamięć szczególnie, a przecież o to chodzi, żeby nasze metody nauczania były skuteczne.

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Powtórzenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych – skok w dal.
Klasa V, VI
Czas trwania: 45 min.
Cele lekcji:

Uczeń potrafi:zmierzyć długość skoku

 • zamienić wyrażenie dwumianowane na ułamek dziesiętny
 • porównać ułamki dziesiętne
 • uszeregować ułamki rosnąco lub malejąco
 • dodać i odjąć ułamki dziesiętne
 • obliczyć średnią arytmetyczną, a co za tym idzie – podzielić ułamki

Metody pracy: metoda zajęć praktycznych, praca indywidualna i w grupach z wykorzystaniem kart pracy
Środki dydaktyczne: karta pracy, miarka do mierzenia długości skoku
Przebieg lekcji:

 1. Proponujemy dzieciom inną formę przeprowadzenia lekcji, w skrócie omawiamy tok zajęć. Dzielimy uczniów na dwie grupy np. grupa chłopców i grupa dziewcząt (podział musi być taki, aby nie było niezdrowej rywalizacji i tworzenia się zespołów, których składy byłyby źródłem konfliktu). Rozdajemy, jeszcze w klasie, karty pracy i prosimy o zabranie długopisów. Wychodzimy na świeże powietrze, zgodnie z życzeniami uczniów, i udajemy się na skocznię w dal.
 2. Dzieci wspólnie przygotowują skocznie, wyrównują piasek. Pierwsza grupa np. dziewczynki, przystępuje do skakania. Nauczyciel wraz z pozostałymi dziewczynkami mierzą kolejno oddane skoki, a chłopcy zapisują rezultaty na kartach pracy w postaci wyrażenia dwumianowanego,czyli w metrach i centymetrach. Następnie chłopcy odkładają długopisy i zamieniają się miejscami z dziewczętami.
 3. Teraz już wszyscy przystępują do pracy z kartami. Pierwszym zadaniem uczniów jest zamiana zapisanych w postaci wyrażeń dwumianowanych rezultatów na ułamek dziesiętny.
 4. Zadanie drugie będzie polegało na tym, że uczniowie porównują długości skoków ze swoich kart pracy szeregując je w kolejności malejącej. Otrzymują dwie osobne klasyfikacje rezultatów. Obliczają również, jaka jest różnica pomiędzy skokiem najdłuższym a najkrótszym.
 5. Chcąc sprawdzić, jaka jest przeciętna długość skoku w poszczególnych grupach, obliczają średnią arytmetyczną uzyskanych rezultatów w grupie.
 6. Ostatnie zadanie będzie wymagało od dzieci umiejętności współpracy pomiędzy dwiema grupami, ponieważ będzie polegało na porównaniu wszystkich uzyskiwanych rezultatów, wybraniu pięciu najlepszych i uszeregowaniu ich w kolejności rosnącej.
 7. Podsumowując lekcję możemy nagrodzić np. lizakami dziewczynkę i chłopca, którzy skoczyli najdalej, a rezultaty pięciu najlepszych skoczków przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego do ewentualnej nagrody w postaci dobrej oceny z przedmiotu. Dokonujemy również wstępnej oceny pracy uczniów, poprzez porównanie otrzymanych wyników.
 8. Na koniec lekcji zbieramy karty pracy i dokonujemy szczegółowej oceny.

KARTA PRACY

ZADANIE I
Zapisz rezultaty uzyskiwane przez poszczególnych uczniów, najpierw w postaci wyrażenia dwumianowanego, a następnie w postaci ułamka dziesiętnego.
Imię ucznia     rezultat w m. i cm.     rezultat w uł. dziesiętnym
1     –     –
2     –     –
3     –     –
4     –     –
5     –     –
6     –     –
7     –     –

ZADANIE II
Uporządkuj wyniki zapisane w postaci ułamka dziesiętnego w kolejności malejącej.

1……………………………..
2……………………………..
3……………………………..
4……………………………..
5………………………………
6……………………………..
7………………………………

ZADANIE III
Oblicz różnice pomiędzy najdłuższym, a najkrótszym skokiem zapisanym w postaci ułamka.

ZADANIE IV
Oblicz średnią arytmetyczną ułamków dziesiętnych.

ZADANIE V
Wpisz w kolejności rosnącej rezultaty pięciu najlepszych skoczków z obu grup, nie zapomnij zapisać ich imion!

5……………………………
4……………………………
3……………………………
2……………………………
1……………………………

Dodaj komentarz