Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami w sprawie rekrutacji do klas I na rok szkolny 2018/2019

Przedstawiamy zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2018/2019, a także uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zarzadzenie klasy 1

 

Uchwala klasy 1