ROZWÓJ TRZYLATKA
16 czerwca 2011
ŚWIETLICA
16 czerwca 2011

ROZWÓJ CZTEROLATKA

STANDARDY ROZWOJU DZIECKA 4 – LETNIEGO

1. Ogólna sprawność ruchowa

 • Słucha, rozumie i reaguje na polecenia nauczycielek w trakcie zabaw ruchowych
 • stawia się w gromadce, rozsypce, kole, rzędzie, parach
 • Poprawnie wykonuje podskoki, zeskoki, przeskoki
 • Zachowuje równowagę przy chodzie po ławeczce
 • Wspina się na drabinki
 • Potrafi samo huśtać się na huśtawce

2. Samodzielność

 • Prawidłowo posługuje się sztućcami
 • Dziecko załatwia potrzeby fizjologiczne
 • Samodzielnie myje ręce
 • Podejmuje próby zapinania guzików i zasuwania suwaków
 • Potrafi wytrzeć sobie nos
 • Ubiera samodzielnie podstawową garderobę
 • Przekłada ubranie na prawą stronę

3. Dojrzałość społeczna

 • Łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami
 • Przewodzi zabawie
 • Posługuje się zwrotami grzecznościowymi: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Przestrzega zawartych umów
 • Szuka pomocy nauczycielki w sytuacjach konfliktowych
 • Szybko reaguje na polecenia nauczycielki

4. Sprawność manualna

 • Rysuje tylko prawą ręką, lewą ręką, oburącz
 • Podejmuje próby wypełniania konturów przedmiotów na dużych obrazkach
 • Drukuje kilka wielkich liter
 • Podejmuje próby cięcia papieru nożyczkami
 • Rysuje prosty dom
 • Rysuje postać człowieka

5. Rozwój mowy i myślenia

 • Sprawne językowo, śmiało inicjuje dialog z rówieśnikami i dorosłymi
 • Prawidłowo wymawia wyrazy
 • Potrafi uważnie słuchać opowiadań
 • Nazywa i wyróżnia z ilustracji znane przedmioty, osoby, zwierzęta, wykonywane czynności
 • Rozwiązuje proste zagadki o znanych przedmiotach, roślinach i zwierzętach
 • Potrafi ułożyć w kolejności obrazki historyjki składającej się z 2 części
 • Potrafi przewidzieć dalszą część opowiadania
 • Składa obrazki pocięte na 3-6 części
 • Odtwarza wiersze i piosenki

6. Czynności poznawcze

 • Zna własne imię i nazwisko
 • Zna nazwę miasta, w którym mieszka
 • Wyodrębnia i nazywa części ciała człowieka
 • Rozpoznaje zmiany zachodzące w przyrodzie i wiąże je z aktualną porą roku
 • Określa podstawowe zjawiska atmosferyczne i wiąże je z aktualną porą roku
 • Pamięta zbiór przedmiotów np. czterech i zauważa, którego brakuje
 • Wyróżnia części roślin – łodyga, liście, kwiat, owoc, korzeń
 • Rozróżnia wszystkie kolory

7. Obszar edukacji matematycznej

 • Posługuje się określeniami odnoszącymi się do kierunków w przestrzeni (przód, – tył, góra – dół, przed siebie – za siebie, w bok)
 • Posługuje się określeniami odnoszącymi się do położenia przedmiotów w przestrzeni (daleko – blisko, dalej – bliżej, wyżej – niżej)
 • Nazywa podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt
 • Klasyfikuje przedmioty wg jednej lub więcej cech (przeznaczenia, wielkości, koloru)
 • Dokonuje globalnej oceny ilościowej, stosując określenia: mniej, więcej, tyle samo
 • Porównuje liczebność zbiorów łącząc w pary, posługuje się określeniem para
 • Posługuje się liczebnikami 1-4
 • Stosuje określenia: cięższy, lżejszy, waży tyle samo
 • Posługuje się określeniami: pusty, pełny

Dodaj komentarz