PATRON JANUSZ KORCZAK
15 czerwca 2011
RADA SZKOŁY I RADA RODZICÓW
15 czerwca 2011

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Największą i najważniejszą organizacją dla dzieci i młodzieży w naszej szkole jest samorząd uczniowski. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV – VI. Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.


Opiekunowie samorządu:

Samorząd klas I – III

 • Anna Gawrońska
 • Małgorzata Kapica
 • Elżbieta Kurz
 • s. Teresa Matyjaszczyk
 • Katarzyna Michalska
 • Magdalena Staniszewska

Samorząd klas IV – VI

 • Monika Muszyńska – przewodnicząca
 • Paulina Szczerba
 • Aneta Narbuntowicz
 • Marta Romaniuk

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • Piotr Tamulewicz kl. VIc – przewodniczący
 • Dawid Bińkowski kl. VIC – z-ca przewodniczącego
 • Natalia Hoc kl.VIA – sekcja organizacyjna
 • Lukrecja Mikszta kl. VIA – sekcja organizacyjna
 • Kinga Wesołek kl. VIB –  sekcja organizacyjna

Samorząd:

 • wychowuje
 • skłania do rywalizacji
 • uspołecznia
 • uczy samorządności
 • organizuje rozrywkę
 • działa na rzecz środowiska szkolnego
 • aktywnie wspiera środowisko szkolne

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZK. 2016/2017

Założenia na rok szkolny 2016/2017:

 • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

I SEMESTR

WRZESIEŃ

1. Zebranie organizacyjne – ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminu ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
2.
Przeprowadzenie wyborów do SU.
3.
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
4.
Jesienny kiermasz babeczkowy.

PAŹDZIERNIK

1. Przygotowanie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Pomoc w organizacji 70-lecia szkoły.
3.
Pomoc w organizacji festynu szkolnego.
4.
Konkurs „Najkulturalniejsza klasa”.

LISTOPAD

 

1. Andrzejki – dyskoteka dla klas IV – VI połączona z wróżbami i konkursami andrzejkowymi.
2. Udział  w akcji „Góra Grosza”.

GRUDZIEŃ

1. Szkolne Mikołajki.
2. Kiermasz świąteczny.
3. Dekoracja świąteczna szkoły.
4. Konkurs na najpiękniejszą dekorację klasową.

II SEMESTR

STYCZEŃ

1. Zabawa choinkowa.
2. Udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
3. Udział w akcji „Bezpieczne ferie zimowe”.

LUTY

1. Ocena pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr – złożenie sprawozdania.
2. Dyskoteka Walentynkowa.
3. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Kołobrzegu.

MARZEC

1. Pierwszy Dzień Wiosny – organizacja dnia.
2.
Przygotowanie uroczystego apelu z okazji Dnia Kobiet.
3.
Kolorowy Dzień  – konkurs na najbardziej kolorowo ubraną społeczność klasową.

KWIECIEŃ

1. Kiermasz wielkanocny.
2. Organizacja Obchodów Dnia Ziemi – konkursy o tematyce ekologicznej.

MAJ

1. Udział w Uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Dzień Szalonych Fryzur.
3. Organizacja Dnia Patrona Szkoły.

CZERWIEC

1. Dzień Dziecka – dzień sportowy.
2. Dyskoteka.
3. Ocena pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr – złożenie sprawozdania.


Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • współudział w uroczystościach szkolnych,
 • opieka nad Pocztem Sztandarowym w SP6.

Dodaj komentarz