Sustainable cities: past and present

(numer projektu: 2020-1-ES01-KA229-082444_5), pod tytułem: Sustainable cities: past and present. Projekt będzie realizowany przez 2 lata – od września 2020 do 31.08.2022r. Na realizację zadań projektowych przyznano naszej szkole 28 123,00 EUR. Krajami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie są: Włochy, Grecja, Francja , Hiszpania, Polska.

Celem projektu jest:
-zapoznanie uczniów z historią miast w których mieszkają;
– pokazanie różnic w ich wyglądzie i architekturze oraz zniszczeń jakie niesie za sobą wojna;
– pokazanie jak miasta wyglądały kiedyś, a jak wyglądają obecnie, jak zmieniły się na przestrzeni wieków; 
– uświadomienie uczniom jak ludzie potrafili podnieść się z tragedii jaka ich dotknęła w czasie wojny oraz jak byli w stanie odbudować swoje miejsce zamieszkania.

W trakcie realizacji projektu będą omawiane tematy dotyczące: historii, architektury, ekologii i tradycji. Udział uczniów w projekcie jest finansowany ze środków FRSE. Uczniowie będą uczestniczyli  w wycieczkach tematycznych / krajoznawczych, lekcjach, muzealnych, spotkaniach z archeologami i przewodnikami znającymi historię miast. Uczniowie będą brali udział w wymianach międzynarodowych do poszczególnych państw biorących udział w projekcie. Każda z wymian będzie trwała 6 dni. Liczba uczniów biorących udział w  każdej z wymian: 5 + 2 nauczycieli. W wyjazdach do poszczególnych państw zawsze będą brali udział inni uczniowie. Projekt ma na celu podnieść kompetencje językowe uczniów biorących udział w wymianie, zwiększyć ich pewność siebie w komunikowaniu się w języku angielskim oraz pozwolić na swobodne posługiwanie się nim w życiu codziennym. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie również  poszerzą wiedzę historyczną, kulturową, poznają tradycje, zwyczaje oraz życie codzienne krajów które odwiedzą.