Niemieccy przyjaciele poznają naszą szkołę
2 czerwca 2019
Wycieczka I b i I c do „Sea Park” w Sarbsku
3 czerwca 2019

TAKI … MIĘDZYNARODOWY

Oto
do Słupska
tekst
wysłany
Teraz
moj
napisany
czeka
na werdykt
jury

Już
mój
utwór
jest
czytany
oceniany
i …
wybrany

I
tak
co roku od 23 lat
dzięki
Słupskowi
pięknieje
nam
świat

W 2019 w Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Słupsku zostały nagrodzone następujące uczennice z SP6:

GABRYSIA WESOŁEK z VID    l a u r e a t k a

WERONIKA GAJDA z VIIB

JULIA POZORSKA z VIIIC                              w y r ó ż n i o n e

WIKTORIA TŁOCZEK z VIIC

 

U s a t y s f a k c j o n o w a n e

p o l o n i s t k i

Komentarze są wyłączone.