„Nie ma takiej rzeczy, której nie moglibyśmy się nauczyć”
30 września 2019
Dzień Chłopaka w klasie 6 e
30 września 2019

TYDZIEŃ DOBRYCH MYŚLI

Samorząd uczniowski klas I-III, zorganizował projekt pt. ,,Tydzień dobrych myśli”.

Projekt trwał tydzień i był skierowany przede wszystkim do klas pierwszych, w celu szybszej adaptacji w naszej szkole. Cały zespół nauczycieli I-III, przeprowadził również pogadankę na temat ,,dobrych myśli” oraz zostały zorganizowane warsztaty plastyczne o tematyce pt. ,,Planeta dobrych myśli”. Prace grupowe integrowały dzieci, uczyły współpracy, komunikacji.  Klasa III, wzięła również aktywny udział w trakcie zajęć informatycznych, malując i tworząc projekt w programie graficznym Paint. Wszystkie prace zostały wywieszone na naszym szkolnym korytarzu, mają nam przypominać o samych dobrych chwilach, życzliwości, dobroci oraz szacunku do siebie i innych. Serdecznie dziękujemy  całemu zespołowi za ogromne zaangażowanie, a uczniom za tak piękne prace.

Samorząd uczniowski I- III

Komentarze są wyłączone.