Ogólnopolski konkurs „Mapa Polski”
22 października 2017
Insta.Ling na lekcji języka angielskiego
22 października 2017

„Umiem poradzić sobie w trudnej sytuacji”

Na jednej z czwartkowych lekcji klasa III f gościła panią pedagog. Celem przeprowadzonych przez nią zajęć było uświadomienie dzieciom możliwości radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.
Na początku uczniowie swobodnie opowiadali o tym, jak zmienili się od momentu rozpoczęcia nauki w szkole, czego się nauczyli, jakie słabości przezwyciężyli. Podczas wspólnej pracy w grupach dzieci zapoznawały się z opisem przykładowego problemu, mogącego wystąpić w każdym zespole klasowym. Zadaniem dzieci było nazwanie zaistniałego problemu, musiały także przewidzieć, jak sprawcy niewłaściwych zachowań będą postrzegani przez innych w przyszłości oraz miały zaproponować co można zrobić, aby daną sytuację w klasie poprawić i polepszyć. Pomysły dzieci były bardzo przemyślane, mądre i dawały nadzieję, że w każdej trudnej sytuacji z pewnością sobie poradzą. Oby zdobyte wiadomości zawsze stosowały w praktyce, czego bardzo Im życzę.
Mariola Polak

Dodaj komentarz