BARDZO DZIĘKUJEMY!!! ❤️❤️❤️
11 grudnia 2019
Drugi dzień w Berlinie
12 grudnia 2019

Warsztaty ekologiczne

W dniach 28-29 listopada 2019 roku klasa Va i kilkoro uczennic z klasy VIId i IVb uczestniczyło w 2-dniowych warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacyjno – Ekologicznym w Lipiu koło Świdwina.

Podczas pierwszego dnia warsztatów wzięliśmy udział w zajęciach specjalistycznych poświęconych zagadnieniom selektywnej zbiórki odpadów i zasadom racjonalnego gospodarowania nimi.

Uczestniczyliśmy w zajęciach laboratoryjnych (samodzielnie wykonywaliśmy preparaty mikroskopowe)  oraz plastycznych ( przygotowaliśmy prace plastyczne na temat „Dbamy o środowisko”). Odcięci od nowoczesnej technologii mieliśmy możliwość poznawać przyrodę na żywo – lasy bukowe, grądy, bór świerkowy. Na wieczór panie, które sprawowały nad nami opiekę zorganizowały nam andrzejkową dyskotekę z wróżbami.

Drugi dzień spędziliśmy na farmie w Juchowie, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach edukacji ekologicznej „W zgodzie z naturą”, poznaliśmy przebieg procesów i zależności w gospodarstwie ekologicznym.

Opiekunowie: M.Kowalczyk, B.Rosińska i J.Skicińska

Komentarze są wyłączone.