Władze szkoły

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6
mgr ANDRZEJ   HARAJ

INFORMACJE OSOBISTE


Adres e-mail:
dyrektor@sp6kg.pl
Wykształcenie: wyższe, mgr inż.


DOŚWIADCZENIA- OSIĄGNIĘCIA – DĄŻENIA

 • Menadżer oświaty, od 24 lat dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu – Radzikowie
 • Współtwórca kołobrzeskiego Konwentu Dyrektorów Szkół.
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
 • Inicjator i współzałożyciel Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, autor koncepcji rozwoju tej szkoły i budowy hali sportowej wraz z kompleksem boisk w Radzikowie.
 • Skutecznie wdrożył w życie swoje koncepcje, podniósł poziom nauczania, zintegrował społeczność szkolną,  zmodernizował i rozbudował Szkołę popularyzując ją zarówno w środowisku lokalnym, jak i w całym mieście.
 • Jest inicjatorem powstania i jednym z założycieli Radzikowskiego Stowarzyszenia Oświatowego, którego jednym ze sztandarowych i skutecznie zrealizowanych zadań było utworzenie w Radzikowie społecznego gimnazjum.
 • Doprowadził również do powstania w strukturach Szkoły Podstawowej nr 6 punktu przedszkolnego dla 3-4 latków, którego brak był bardzo odczuwalny na tak dużym osiedlu.
 • Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Powiatu w latach 2009/2013.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w latach 2014/2018.

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia Podyplomowe – Obrót Nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe – Informatyka
 • Studia Podyplomowe – Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Studia Podyplomowe – Nadzór pedagogiczny i ewaluacja
 • Studia Uzupełniające Magisterskie – Pedagogika
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Zootechniki – Zootechnika
 • Certyfikat Polskiej Akademii Nauk – Zarządzanie Funduszami Europejskimi

JĘZYKI

 • niemiecki
 • angielski

ZAINTERESOWANIA

 • zagadnienia społeczno-polityczne
 • informatyka, literatura, film, muzyka
 • turystyka – przewodnik i pilot turystyczny

WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6
mgr
 DOROTA HYBEL – MANTUREWICZ
Adres e-mail: d.hybel-manturewicz@sp6kg.pl
Wykształcenie: wyższe, mgr inż.

 

NAZWISKO I IMIĘ E- MAIL
1. MAĆKULA KRZYSZTOF – PRZEWODNICZĄCY krzysztofmackula@wp.pl
2. ROGUSKA-BARTNIK MARTA – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO martabartnik@icloud.com
3. HYBEL-MANTUREWICZ DOROTA – CZŁONEK d.hybel-manturewicz@sp6kg.pl
4. WENTA ALICJA – CZŁONEK alicjawen30@wp.pl
5. WESOŁEK BEATA – CZŁONEK

kinia3@interia.eu

6. ADAMIAK RENATA – SEKRETARZ r.adamiak@sp6kg.pl
7 BUJAK ANNA – CZŁONEK a.bujak@sp6kg.pl
8. PARUS ŻANETA – CZŁONEK z.parus@sp6kg.pl

ODDZIAŁ IMIĘ I NAZWISKO RODZICA
Pszczółki ANNA GROMSKA
0A ANNA HEIN
0B MARTA POLITOWSKA
0C MARTYNA MATUSZCZAK
1A MONIKA KASPRZYK
1B EWA MACIEJCZYK
1C MAGDALENA KOWALEWSKA
1D AGNIESZKA HELMAN
2A EUGENIA PAVLYUTKINA
2B MARTA POLITOWSKA
2C MAGDALENA KOSSIŃSKA
2D ALEKSANDRA KWIECIŃSKA
3A WIOLETA ADAMCZYK
3B JULITA JASZEWSKA
3C MONIKA TROJANOWSKA
3D ALEKSANDRA SKRZYPCZAK
4A ANNA KANAS
4B MONIKAKWIATKOWSKA
4C MARTA PIETRYK
5A PAULINA DUDAŁA
5B MAGDALENA BIŃKOWSKA
5C ROBERT TROCKI
5D ADAM KOWALCZYK
5E WOJCIECH HERCKA
5F MARTA ROGUSKA – BARTNIK
6A MAŁGORZATA WAŁASZEWSKA
6B NINA ALBIŃSKA
6C ANNA RUREK
6D MARTA POLITOWSKA
6E MONIKA TROJANOWSKA
6F MARLENA PIOTROWSKA
7A ALICJA WENTA
7B ANETA KAMIŃSKA
7C MARLENA MATUSIAK
7D MONIKA KWIATKOWSKA
8A JAROSŁAW LUBIŃSKI
8B ŻANETA TOMCZAK – PIEKIEŁKO
8C TOMASZ OBŁOJ
8D MAGDALENA KOWALSKA

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka

w Kołobrzegu

na rok szkolny 2019/2020

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Maja Drążek – kl. VII c – Przewodnicząca

Gabriela Błażewicz – kl. V f – I zastępca Przewodniczącego

Maria Bartnik – kl. Vf – II zastępca Przewodniczącego

 

Członkowie Rady Szkoły:

Maja Drążek – kl. VII c

Gabriela Błażewicz – kl. V f

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:
reprezentowanie ogółu uczniów
– działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
– uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
– rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupy
– kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
– dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji- zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej
– wyzwalanie pomysłowości uczniów
– kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków podnoszenia odpowiedzialności za ich realizację
– wyrabianie umiejętności planowania zadań
– wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej
– rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
– dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie jej tradycji

Samorządność w szkole:
1. Wybór Samorządu Uczniowskiego.
2. Parlament szkoły (gospodarze klas)
– dwa razy w roku – na początku I i II półrocza spotkania określające cele i zadania na
I i II semestr.
Parlament Szkoły działa w kontakcie z Dyrekcją Szkoły i Samorządem Szkoły.
3. Rada Szkoły – czerpanie ciekawych pomysłów płynących od rodziców, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i oczekiwania, rozwiązywanie w sposób obiektywny problemów wychowawczych w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.
4. Działania ekologiczne: Skupienie uwagi na działaniach ekologicznych poprzez nawiązywanie współpracy, np. z nadleśnictwem. Sadzenie drzew, krzewów, kwiatów. Organizowanie zajęć na siłowni na świeżym powietrzu, organizowanie prelekcji z ciekawymi ludźmi, np. na temat zdrowego odżywiania, dbałości o otoczenie.
5. Działania wspierające uczniów:
– Rola koleżeństwa i przyjaźni (samopomoc koleżeńska).
– Pomoc nauczyciela uczniom słabszym, szczególnie przed ważnymi sprawdzianami wiedzy i umiejętności.
6. Działania kulturalne:
– Organizowanie spotkań z ludźmi z najbliższego otoczenia pod hasłem: „Poznaję świat innych, by wzbogacić siebie”, np. z pisarzami, malarzami, poetami.
– Wyjścia do Galerii Sztuki Współczesnej, do RCK-u na spotkania i wystawy kołobrzeskich twórców.
– Wyjście na cmentarz w celu porządkowania grobów.
– Nagradzanie najlepszych uczniów bonami upominkowymi oraz za 100% frekwencję biletami do kina.
– Akcje: Zbieranie nakrętek na leczenie i operacje dla chorej Oli z Mrzeżyna, akcja „Książka wspiera bohatera”
– Nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Ogrodowej w Kołobrzegu
– Zorganizowanie pomocy dla nowo budowanego Domu Dziecka w Gościnie.
– Radiowęzeł: inicjowanie ciekawych, krótkich programów uczniowskich dotyczących aktualnych tematów, muzyka na przerwach.
– Możliwość relaksacji uczniów w specjalnie przygotowanej sali świateł.
7. Imprezy towarzyszące:
– festyny
– kiermasze okolicznościowe
– dyskoteki (andrzejkowa, walentynkowa)
– słodka środa – ostatnia środa miesiąca
– bal karnawałowy
– poczta walentynkowa
– pisanie listów
– heppening na Pierwszy Dzień Wiosny

Cały rok:

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja nakrętki.
 • Akcja „ Pomóż i Ty.”
 • Zbiórka karmy dla zwierząt.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Wspólnie z rodzicami i nauczycielami wypracowanie szkolnego systemu kar i nagród dla uczniów za zachowanie.