WSPÓŁPRACA NIEMCY
21 czerwca 2011
WSPÓŁPRACA W RAMACH PROGRAMU SOKRATES COMENIUS
21 czerwca 2011

WSPÓŁPRACA TURCJA

W ramach europejskiego programu Sokrates Comenius nasza szkoła nawiązała współpracę z turecką szkołą z Ted Antalya Koleji. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły – Andrzeja Haraja – dyrektorzy z Ted Antalya Koleji: Lȕtfi Ȕnsal i Serdar Aydin oraz dyrektor szkoły z Berlina – Pankov – Klaus Dieter Fritzenwanker złożyli wizytę w naszej szkole w październiku 2007 roku. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami, wymiana intelektualna w ramach założeń pedagogicznych, wymiana doświadczeń wśród uczniów i nauczycieli, budowanie pozytywnego wizerunku własnego kraju w oczach społeczności zaprzyjaźnionych szkół. Podczas spotkania zostały omówione następujące szczegóły współpracy:

 • uzgodnienie warunków pobytu uczniów i nauczycieli w zaprzyjaźnionych szkołach;
 • poznanie życia społecznego, szkolnego i rodzinnego partnerskiej szkoły (porównanie: wyciąganie wniosków, co jest godne naśladowania, co jest lepsze, co inne, a co nie do zaakceptowania);
 • usuwanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu drugiego narodu;
 • tworzenie – drobnymi krokami – świadomości wspólnoty europejskiej wśród młodzieży partnerskich szkół;
 • doskonalenie umiejętności językowych, zwłaszcza wśród młodzieży polskiej (zwiększenie motywacji do nauki języków obcych – jak ważna jest znajomość języków obcych do funkcjonowania za granicą);
 • praktyczna nauka tolerancji – pokazanie wielokulturowości społeczeństwa tureckiego;
 • poznanie tradycji, historii krajów, w których znajdują się szkoły partnerskie.

W dniach 21–28 kwietnia 2008r. po raz pierwszy nasi uczniowie odwiedzili szkołę turecką. W wymianie uczestniczyło 10 uczniów i dwóch opiekunów. Gościli oni u rodzin tureckich. Podczas wspólnego tygodnia uczniowie uczestniczyli w ceremonii z okazji Światowego Dnia Dziecka, zobaczyli piękne wodospady Kursunku, zwiedzili urokliwe miasto Antalya, Beach Park, poznali inną kulturę – islam, posmakowali tradycyjne potrawy orientalne oraz uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych. Pierwszy wyjazd uczniów naszej szkoły budził wiele obaw wśród rodziców i uczniów, ale był bardzo udany.
Goście tureccy przyjechali do Polski po raz pierwszy we wrześniu 2008 roku. Podczas pobytu w naszej szkole uczniowie tureccy mieszkali u rodzin polskich. Ten wspólny czas wypełniały zajęcia dydaktyczne (lekcje języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia komputerowe oraz sportowe), zajęcia integracyjne (poznawanie siebie nawzajem, prezentacja podstawowych zwrotów grzecznościowym w swoim języku), wycieczki krajoznawcze do narodowych parków nadmorskich.
Od tego momentu co roku dochodzi do wymiany uczniów naszej szkoły. Uczniowie SP6 odwiedzają swoich tureckich przyjaciół w marcu, a grupa uczniów z Turcji przyjeżdża do naszej szkoły w czerwcu.


W ramach partnerskiej współpracy szkół nasza szkoła przyłączyła się do projektu ze szkołą w Istambule w Turcji. W ramach wymiany realizujemy projekt pt. ”Kulturowe aspekty pomiędzy Polską a Turcją”. Turecka szkoła jest obiektem dużym i nowoczesnym. Ilość uczniów to ok. 1200 począwszy od przedszkola, szkoły podstawowej i liceum. Pracuje w niej 200 nauczycieli w tym 25 pochodzących z krajów anglojęzycznych, 2 z Hiszpanii i z Polski. Szkoła posiada wiele udogodnień, w tym pół olimpijski basen. Pracownicy i uczniowie Cevrekoleji zaangażowani są w wiele międzynarodowych projektów miedzy innymi Comenius, ISTA, MUN. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Cevrekoleji w Istambule nasi uczniowie i nauczyciele odwiedzą turecką  szkołę w dniach 9 – 14 grudnia 2013r. Celem wizyty będzie wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami, nauczycielami, budowanie pozytywnego wizerunku własnego kraju w oczach  społeczności zaprzyjaźnionej szkoły oraz wymiana intelektualna w ramach założeń pedagogicznych.
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • doskonalenie  umiejętności językowych , zwiększenie motywacji do nauki języków obcych;
 • nawiązywanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami projektu;
 • poznanie tradycji, historii krajów, w których znajduje się szkoła partnerska;
 • poznanie życia społecznego, szkolnego i rodzinnego partnerskiej szkoły;
 • usuwanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu drugiego narodu;
 • tworzenie  świadomości wspólnoty europejskiej wśród uczestników wymiany;
 • praktyczna nauka tolerancji.

Podczas tegorocznej wizyty nasi uczniowie zobaczą wiele interesujących miejsc w Istambule, wezmą udział w lekcjach, warsztatach, zawodach sportowych. Dobrą okazją do poznania tradycji, zwyczajów czy kuchni będą domy tureckich kolegów, w których zamieszkają uczniowie z naszej szkoły.

Koordynatorem współpracy polsko – tureckiej w naszej szkole jest pani Anna Bujak.

Dodaj komentarz