JAK POMÓC DZIECKU W PEŁNIENIU ROLI UCZNIA?
9 października 2015
ŻEGNAMY CIEBIE MATEUSZU …
13 października 2015

WYNIKI KINKURSU „JEM ZDROWO I KOLOROWO!”

Zdrowie jest postrzegane przez współczesnego człowieka jako jedna z najbardziej znaczących wartości w jego życiu. Umiejętności i nawyki związane ze stylem życia, a więc i te,które dotyczą odżywiania kształtują się we wczesnym okresie życia, dlatego:
celem naszego konkursu było:

  • propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
  • nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;
  • wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku;
  • stwarzanie sytuacji do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej;
  • rozwijanie umiejętności literackich.

Jury postanowiło nagrodzić następujących uczniów:

  • Karolina Pawłowska I b
  • Pola Denda II a
  • Gabriela Wesołek III d
  • Dominika Pawłowska V c

Wszystkim dziękujemy za udział, a dziewczynom gratulujemy.
Nagrody sfinansowano ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Renata Adamiak, Agnieszka Jóźwicka

Dodaj komentarz