Wycieczka na Maltę
27 lutego 2017
Nowe obwody szkół!
1 marca 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim!

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI

 

„Od września do maja”

 

Temat tegorocznej edycji:

 

Scenka dramatyczna związana z życiem lub twórczością Janusza Korczaka.

 

 75. rocznica śmierci Janusza Korczaka – patrona Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu.

 1.ORGANIZATOR KONKURSU

-Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka

w Kołobrzegu, ul Poznańska 9

tel./ fax  094 352 31 21

e-mail: j.bogdanska@sp6kg.pl

u.sobczak@sp6kg.pl

 

-Koordynatorzy konkursu:

p.Urszula Sobczak, p.Joanna Bogdańska, p. Iwona Kopczyńska-Maj, p.AnetaNarbuntowicz

 

2. CELE KONKURSU

– Przybliżenie biografii i twórczości Janusza Korczaka

– Kształtowanie świadomości uczestnictwa w wydarzeniach rocznicowych.

– Umożliwienie dzieciom realizacji zainteresowań i rozwijania talentu.

– Doskonalenie umiejętności aktorskich  uczniów.

-Doskonalenie umiejętności pisania scenariusza.

– Praca w grupie

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

– Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

– Scenariusze  należy dostarczyć do organizatorów ( Sekretariat SP 6 przy ul. Poznańskiej 9)  w terminie do końca marca 2017 roku.

(Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac.)

 

4.ZASADY KONKURSU

– Uczestnicy Konkursu pod opieką nauczyciela przygotowują scenariusz krótkiego przedstawienia (5-10 min.) związanego z życiem lub twórczością Janusza Korczaka (scenka z życia autora lub inscenizacja fragmentu wybranej książki).

– Prace konkursowe przygotowywane są przez ucznia lub grupy uczniów ustalone przez nauczyciela – opiekuna.

Gotowe scenariusze przesyłamy do Sekretariatu SP 6.

 

5.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

– Komisja Konkursowa składająca się z koordynatorów konkursu oceni prace w terminie do    15 kwietnia 2017 roku.

– Ogłoszenie wyników odbędzie się 8 maja 2017 r. podczasuroczystych obchodów święta 3 Maja, organizowanych w SP 6.

(Informacje o zaproszeniu laureatów i osób wyróżnionych zostaną przekazane szkołom telefonicznie.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci  i osoby wyróżnione nagrody rzeczowe.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy

 

 

 

Dodaj komentarz