Drodzy Uczniowie klas ósmych
11 kwietnia 2019
Włoskie życzenia i pozdrowienia ✉️ ??
29 kwietnia 2019

Zawieszenie strajku

Szanowni Państwo,
informuję, że z dniem 29 kwietnia wznawiane są w naszej Szkole planowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie www Szkoły.
Poleciłem nauczycielom przygotowanie informacji na temat stopnia realizacji podstawy programowej z każdego przedmiotu, zaplanowanie pracy do końca roku w poszczególnych zespołach przedmiotowych, ustalenie priorytetów zadań w działalności szkoły i podjęcie decyzji o ewentualnej rezygnacji z niektórych wydarzeń z Kalendarza Szkolnego.
Informuję, że nie ma możliwości, aby po powrocie Uczniowie zostali zasypani kartkówkami, zadaniami domowymi oraz obowiązkiem samodzielnego uzupełniania zagadnień.
Ponadto informuję, że:
– od poniedziałku zostanie uruchomiona stołówka szkolna,
– dzień 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych /tzw.majówka/ – w tym dniu sprawowana jest opieka w świetlicy w godzinach 7:30 – 15:30 w sali 07,
– 22 maja – dla klas I – III i 23 maja – dla klas IV – VIII – odbędą się zaplanowane wcześniej zebrania oraz wywiady z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów i edukacji.

SZANOWNI PAŃSTWO, NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA – TO OGROMNE PODZIĘKOWANIA ZA WASZĄ CIERPLIWOŚĆ, WYROZUMIAŁOŚĆ I CIEPŁE SŁOWA WSPARCIA W TRUDNYCH DLA NAS WSZYSTKICH CHWILACH.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Andrzej Haraj

Komentarze są wyłączone.