Podtrzymując tradycje podróżowania po świecie z uczniami naszej szkoły w celu poznania innych kultur, otwartości do świata i rozwijania kompetencji językowych naszych wychowanków –  mamy ogromną przyjemność zakomunikować, że od 5 do 11 grudnia i od 12 grudnia do 18 grudnia 2021r. w naszej szkole będziemy gościć grupy uczniów wraz ich nauczycielami z Turcji, Portugalii, Chorwacji , Włoch i Łotwy. Uczniowie z w/w państw przyjadą do nas w  ramach realizowanych przez naszą szkołę 2  projektów unijnych ERASMUS +: „ Legends and Myths on Board” i „Message is got ‘’ .Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa wymiany szkół.

W związku z powyższym, zwracamy się prośbą  do Rodziców naszych uczniów o możliwość zakwaterowania uczniów z wymienionych krajów w polskich domach. Uczniowie będą realizować zadania projektowe i przez większość czasu będą przebywać w szkole. Opieka nad dziećmi  potrzebna  będzie tylko popołudniem i  wieczorem.  Uczniowie z naszej szkoły, również będą mogli skorzystać z wyjazdów do szkół w Portugalii, Turcji , Chorwacji, Łotwy i Włoch. Wyjazdy naszych dzieci  będą w całości opłacane z funduszu projektów. Chętne do współpracy rodziny proszę o informację na adres: a.bujak@sp6kg.pl – do 10 października 2021r.

Zebranie informacyjne odbędzie się 12.10.20.21 w Sali 122 o godzinie 18:00

Pozostaję w kontakcie, koordynator projektów.

Anna Bujak